Maj 2024
Udostępnij:

Podziękowania rektora-elekta


 

Szanowni Państwo,

za nami okres kampanii wyborczej, która upłynęła w akademickiej atmosferze i pokazała, że chociaż się różniliśmy, to jednak łączyła nas wspólna troska o pomyślność Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Dlatego proszę pozwolić, iż w pierwszych słowach zwrócę się do Pani prof. dr hab. inż. Agnieszki Filipiak-Florkiewicz, by podziękować za przedstawioną Wspólnocie akademickiej wizję rozwoju Uczelni. Zawarte w Pani programie „Uniwersytet inspiracji, Wspólnota relacji, Uczelnia przyszłości” kluczowe spostrzeżenia zostaną włączone do realizacji w najbliższych czterech latach, gdyż na tym właśnie polega akademicka i naukowa współpraca, która budowana jest na wspólnym mianowniku, jakim jest poczucie odpowiedzialności.

Wybór rektora nie mógłby się odbyć bez zaangażowania członków Uczelnianej Komisji Wyborczej, która pod kierunkiem Przewodniczącego czuwała nad sprawnym i uczciwym przebiegiem całego skomplikowanego procesu. Proszę zatem przyjąć słowa uznania za wykonaną pracę.

Zaszczyt oraz brzemię ostatecznego wyboru spoczął jednak na barkach Kolegium Elektorów. Dziękuję wszystkim Państwu za podjęcie się tego trudnego zadania. Brak głosów wstrzymujących to dowód, że los naszej Alma Mater nie pozostał dla nikogo obojętny.

Jestem również głęboko wdzięczny osobom, które zorganizowały i uczestniczyły w otwartych debatach z kandydatami na rektora, a także wszystkim, którzy kierowani troską o przyszłość Uniwersytetu, wskazywali obszary wymagające poprawy. Szczególnie cenne były spostrzeżenia studentów i doktorantów – gdyż to oni właśnie są sercem i przyszłością naszej Uczelni. Jak wówczas, tak i teraz potwierdzam, że część z postulatów wymaga systemowego podejścia, co oznacza, że czas ich realizacji będzie dłuższy, lecz nie pozostaną one bez rozwiązania.

Mam świadomość, że ostatnie miesiące były szczególnie trudne dla mojej Rodziny oraz najbliższych współpracowników. To właściwe miejsce i czas, by powiedzieć przepraszam i dziękuję za wyrozumiałość, a także za wsparcie, jakim dla mnie byliście i pozostajecie.

Wspólnocie akademickiej jestem wdzięczny za mandat zaufania. Państwa decyzję przyjmuję z radością, ale i pokorą, gdyż mam świadomość, jak wielkie zaciągnąłem zobowiązanie. Niepewne czasy, w których żyjemy, dodatkowo zwiększać będą ilość wyzwań, z jakimi przyjdzie nam się mierzyć, by osiągnąć zamierzony cel zawarty w słowach „Uczelnia przyszłości”. Sam temu nie podołam, dlatego dziękuję osobom, które przyjęły moją propozycję objęcia funkcji prorektorskich w kadencji 2024–2028. Proszę jednocześnie wszystkich o pomoc i zaangażowanie, które będą dowodem najwyższej troski o Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Szanowni Państwo, bogatszy o doświadczenia pierwszej kadencji oraz umocniony zaangażowaniem widocznym w czasie kampanii wyborczej jestem pewien, że wspólnie pokonamy wyzwania losu, by kiedyś, tak jak dziś, móc zawołać: Vivat Academia!

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK
rektor-elekt

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie