Wydziałowy Zespól ds. Oceny Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 • Przewodniczący: Prof. dr hab. Ewa Ptak
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Zapletal
 • Dr hab. inż. Jarosław Kański
 • Dr hab. inż. Danuta Wrońska
 • Dr hab. inż. Małgorzata Gumułka
 • Dr hab. inż. Sławomir Kornaś
 • Dr inż. Agnieszka Otwinowska-Mindur
 • Dr inż. Alicja Satoła
 • Dr inż. Stanisław Łapiński

Z głosem doradczym:

 • Karolina Wicherek - przedstawiciel studentów
 • Mgr Anna Wyrobisz-Papiewska - przedstawiciel doktorantów
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR