Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa

Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Prof. Teodora Spiczakowa 6, 30-149 Kraków

(12) 637 51 76, (12) 637 53 79
(12) 638 59 79

rybactwo[a]urk.edu.pl

Pracownicy naukowo dydaktyczni

...
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Popek
Kierownik
...
prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
...
dr hab. Jarosław Chyb
...
dr hab. inż. Ewa Łuszczek-Trojnar
...
dr inż. Paweł Szczerbik

Pracownicy techniczni

...
mgr inż. Artur Klaczak
...
Paweł Żurowski

Doktoranci

...
mgr Iwona Guja
...
mgr inż. Artur Klaczak
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR