Laboratoria Katedry Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt

Laboratorium Genetyki Molekularnej

Analiza molekularna genów, wykrywanie mutacji punktowych, genotypowanie, ekspresja genów

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

  • analiza bioinformatyczna
  • elektroforeza, RFLP, PCR, RT- PCR, Real- Time PCR, HRM

Pracownia Oceny Cech Fizycznych Mięsa

Ocena pH, barwy i tekstury mięsa

Możliwa jest kompleksowa analiza ekspresji i roli określonych związków w rozwoju i funkcjonowaniu organizmów. Ponadto, dostępna aparatura pozwala na przeprowadzanie analiz z zakresu immunohistochemii.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

  • pomiar pH mięsa króliczego w 45 minucie i po 24h chłodzeniu
  • pomiar barwy mięsa króliczego w systemie CIE LAB (L*a*b*) w 45 minucie i po 24h chłodzeniu
  • ocena tekstury mięsa króliczego - analiza TPA i siła cięcia

Pracownia Oceny Wartości Rzeźnej

Analiza wydajności rzeźnej i ocena cech przyżyciowych królików różnych ras.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

  • analiza wydajności rzeźnej

Serwerownia - Pracownia Oceny Wartości Hodowlanej Zwierząt Gospodarskich

Ocena parametrów genetycznych, ocena wartości hodowlanej bydła, analiza indeksu hodowlanego.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

  • analiza cech ilościowych zwierząt gospodarskich
  • szacowanie parametrów genetycznych dla cech ilościowych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR