Laboratoria Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa

Laboratorium Biologii Molekularnej

Laboratorium pozwala na przeprowadzanie analiz z zakresu biologii molekularnej w tym powielania DNA metodą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), pół-ilościowego określania poziomu mRNA metodą RT-PCR, wizualizacji DNA na żelu poliagarozowym.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

  • amplifikacja DNA metodą PCR, analiza poziomu mRNA metodą RT-PCR

Laboratorium Fizjologii Ryb

Laboratorium pozwala na przeprowadzanie oznaczeń poziomu hormonów metoda ELISA. Ponadto w laboratorium przeprowadzane są hodowle tkankowe oraz hodowle komórkowe a także realizowane są rejestracje ruchliwości plemników.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

  • oznaczenie poziomu LH karpia metodą ELISA
  • oznaczenie poziomu hormonów steroidowych (estradiolu, testosterony, 17alfa,20beta-OHP) metodą ELISA
  • hodowla in vitro zdyspergowanych komórek przysadki mózgowej ryb
  • hodowla fragmentów jajnika ryb
  • rejestracja ruchliwości plemników
  • inkubacja zapłodnionej ikry ryb

Pracownia Histologii i Mineralizacji Tkanek

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

  • utrwalanie tkanek, barwienie preparatów histologicznych
  • mineralizacja tkanek w celu przygotowania do analizy koncentracji metali ciężkich.

Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

  • Oznaczanie koncentracji Pb, Cd, Ni, Mn, Fe, Cu, Zn w tkankach lub w wodzie.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR