Laboratoria Zakładu Anatomii Zwierząt

Pracownia Anatomiczna

Przygotowanie materiału biologicznego do badań i ćwiczeń. Pobieranie próbek do analiz histologicznych i histochemicznych. Selekcjonowanie i przechowywanie materiału biologicznego.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

  • Analizy morfometryczne i histologiczne

Pracownia Cytogenetyczna

Hodowla komórkowa in vitro limfocytów, krwi, szpiku oraz fibroblastów.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

  • analizy niestabilności chromatyny jądrowej (test SCE, MN, SCGE)
  • techniki cytogenetyki klasycznej i molekularnej

Pracownia Histologiczna

Analizy histologiczne i immunohistochemiczne.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

  • przygotowanie, krojenie i barwienie preparatów parafinowych do badań z zakresu histologii i immunohistochemii

Pracownia Mikroskopii i Biologii Molekularnej

Obrazowanie histologiczne, histochemiczne i immunohistochemiczne. Proteomika. Testy FISH. Sekwencjonowanie DNA.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

  • przygotowanie i krojenie preparatów mrożeniowych
  • analizy morfometryczne, histologiczne, histochemiczne i immunohistochemiczne w mikroskopii dla światła przechodzącego, kontrast-fazu, ciemnego pola, optyki Nomarskiego i fluorescencji
  • analizy spektrofotometryczne i elektroforetyczne
  • testy immunofluorescencyjne
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR