Laboratoria Zakładu Hodowli Bydła

Laboratorium Analizy Jakościowej i Ilościowej

Badania składu chemicznego i jakości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • oznaczenie zawartości wody w mięsie
 • oznaczenie zawartości wody luźnej w mięsie metodą wirówkową
 • oznaczenie zawartości wody luźnej w mięsie metodą bibułową
 • oznaczenie zawartości białka w mięsie metodą Kjeldahla
 • oznaczenie zawartości tłuszczu w mięsie metodą Soxhleta (z tetrachloroetylenem)
 • oznaczenie zawartości kolagenu w mięsie
 • oznaczenie kwasowości mięsa
 • oznaczenie zawartości histaminy w mięsie metodą kolorymetryczną
 • oznaczenie zawartości aldehydu malonowego
 • oznaczenie liczby nadtlenkowej tłuszczu
 • oznaczenie liczby anizydynowej tłuszczu
 • oznaczenie pojemności przeciwutleniającej metodą TEAC
 • oznaczenie zdolności redukowania żelaza metodą FRAP
 • oznaczenie pojemności przeciwutleniającej metodą DPPH
 • oznaczenie zawartości wody w mleku
 • oznaczenie kwasowości rzeczywistej mleka
 • oznaczenie kwasowości miareczkowej mleka
 • oznaczenie zawartości białka w mleku metodą formolową
 • oznaczenie zawartości białka w mleku metodą Kofranyiego
 • oznaczenie zawartości tłuszczu w mleku metodą butyrometryczną
 • oznaczenie gęstości mleka metodą areometryczną
 • oznaczenie gęstości mleka metodą piknometryczną
 • oznaczenie lepkości mleka wiskozymetrem Hopplera
 • oznaczenie kwasowości mleka z alizarolem i błękitem bromotymolowym

Pracownia Biologii Molekularnej

Badania z zakresu genetyki molekularnej.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • oznaczanie polimorfizmów genów związanych z użytkowością mleczną i mięsną bydła
 • analiza polimorfizmów genów związanych z układem odpornościowym bydła
 • analiza polimorfizmów genów głównego układu zgodności tkankowej u bydła
 • procedura izolacji DNA z komórek somatycznych mleka

Pracownia Chromatograficzna

Badania dotyczące składu lipidów.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • oznaczanie zawartości kwasów tłuszczowych w produktach spożywczych, paszach i innych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR