Laboratoria Zakładu Zoologii Środowiskowej

Laboratorium Ekologiczne

Badania morfologiczne i ekotoksykologiczne owadów w ramach działalności naukowej pracowników oraz magistrantów i dyplomantów ZZŚ.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • analiza morfometryczna mrówek
 • identyfikacja owadów

Laboratorium Parazytologiczne Zwierząt Domowych

Wykonywanie badań parazytologicznych zwierząt dużych oraz w zakresie zanieczyszczenia środowiska pasożytami, w tym zoonotycznymi.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

  Badania parazytologiczne środowiskowe oraz zwierząt wolno żyjących i gospodarskich w oparciu o:
 • indywidualne badania koproskopowe – metoda McMastera, metody flotacjyjne i dekantacyjne
 • badania larwoskopowe – hodowla larw nicieni w koprokulturze (metoda Henriksena i Korsholma), metoda Baermanna
 • sekcje parazytologiczne i odrobaczanie diagnostyczne dla określenia różnorodności gatunkowej pasożytów w żywicielu
 • badania zeskrobin i wymazów w celu określenia obecności pasożytów zewnętrznych
 • badania środowiskowe – określenie obecności form rozwojowych pasożytów w runi pastwiskowej i oborniku (metoda Baermanna) oraz w glebie i piasku (metoda Dady)

Laboratorium Parazytologiczne Zwierząt Dzikich

Prowadzenie badań parazytologicznych zwierząt małych oraz wykonywanie analiz z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

  Badania w kierunku występowania pasożytów u zwierząt wolno żyjących i udomowionych:
 • badanie na obecność larw Alaria alata i Trichinella sp. w próbkach mięsa metodami wytrawiania i migracyjną
 • badania faunistyczne – określanie przynależności gatunkowej pasożytów w oparciu o zaawansowane analizy morfologiczne i molekularne
 • sporulacja oocyst kokcydiów (identyfikacja gatunków)
 • koproskopia (metoda McMastera, Flotac, Willis-Schlaffa) i larwoskopia (hodowla larw nicieni w koprokulturze, metoda Vajdy, Baermanna)
 • badania w kierunku występowania pasożytów zewnętrznych (wymazy, zeskrobiny)
 • sekcyjne – rozpoznanie intensywności zarażenia oraz składu gatunkowego pasożytów wewnętrznych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR