Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Procedura powołania nowego kierunku na studiach pierwszego lub drugiego stopnia prowadzonych na WHiBZ
Aktualizacja: 10.06.2020

Procedura zatwierdzania przedmiotów do wyboru na kierunkach studiów prowadzonych na WHiBZ
Aktualizacja: 10.06.2020

Procedura przyjęcia do realizacji przedmiotów do wyboru na kierunkach studiów prowadzonych na WHiBZ
Aktualizacja: 10.06.2020

Procedura realizacji praktyki zawodowej na WHiBZ
Aktualizacja: 10.06.2020

Procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych na WHiBZ
Aktualizacja: 10.06.2020

Procedura kontroli oryginalności studenckich prac dyplomowych realizowanych na WHiBZ
Aktualizacja: 10.06.2020

Procedura egzaminu dyplomowego na WHiBZ
Aktualizacja: 10.06.2020

Procedury Hospitacji zajęć dydaktycznych na WHiBZ
Aktualizacja: 10.06.2020

Procedura oceny ankietowej opinii studentów w zakresie jakości kształcenia na WHiBZ
Aktualizacja: 10.06.2020

Procedura oceny ankietowej opinii absolwentów w zakresie jakości kształcenia na WHiBZ
Aktualizacja: 10.06.2020

Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia na WHiBZ
Aktualizacja: 10.06.2020

Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia na WHiBZ - załącznik nr 1
Aktualizacja: 10.06.2020

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK