Rekrutacja krok po kroku
 1. Upewnij się że spełniasz wstępne wymagania kwalifikacyjne (studia I stopnia, studia II stopnia).
 2. Zdecyduj się na kierunek, specjalność oraz stopień (inżynierskie - I stopnia, magisterskie - II stopnia).
 3. Sprawdź terminy rejestracji na wybrany kierunek i specjalność studiów.
 4. Załóż konto w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). Zapamiętaj swój identyfikator i hasło ERK z którego będziesz korzystał przy każdorazowym logowaniu się do systemu ERK.
 5. Zaloguj się na założonym koncie ERK i uzupełnij wymagane dane (pomoc).
 6. Zatwierdź (!!!) wprowadzone dane.
 7. Jeżeli zdawałeś „starą maturę”, maturę zagraniczną lub jesteś obcokrajowcem prześlij ksero lub skan tego dokumentu do właściwej Komisji Rekrutacyjnej (dotyczy Kandydatów na studia I stopnia) na adres mailowy: rekrutacja.whibz[a]urk.edu.pl.
 8. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na numer rachunku bankowego wygenerowany indywidualnie dla Twojego konta ERK.
 9. Zarejestruj się na wybrany kierunek studiów. Pamiętaj, że Twoja rejestracja uzyska status rejestracji potwierdzonej dopiero po wpłynięciu i zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej.
 10. Po zakończeniu terminu rejestracji loguj się codziennie na konto ERK w celu sprawdzenia wyniku kwalifikacji na studia, który Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przekazuje z reguły w ciągu 2-3 dni (jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia rejestracji).
 11. Jeżeli status Twojego konta ERK zmienił się na zakwalifikowany do przyjęcia:
  • uzupełnij w systemie ERK wymagane dane,
  • wydrukuj i podpisz podanie na studia wygenerowane przez system ERK,
  • dokonaj opłaty za legitymację i indeks (jeśli oprócz indeksu elektronicznego chcesz mieć indeks w formie papierowej),
  • skompletuj wszystkie wymagane dokumenty,
 12. W przewidzianym terminie dostarcz komplet wymaganych dokumentów do właściwej Komisji Rekrutacyjnej. Jeżeli nie możesz osobiście dostarczyć dokumentów przygotuj pełnomocnictwo dla osoby, która będzie Cię reprezentować.
 13. Informacje dotyczące terminu rozpoczęcia roku akademickiego, rozkładu zajęć, pomocy materialnej, przydziału miejsc w domu studenckim otrzymasz w Dziekanacie.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR