Stacja Doświadczalna Katedry Zoologii i Dobrostanu Zwierząt

Stacja Doświadczalna Katedry Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Prof. Teodora Spiczakowa 6, 30-149 Kraków
kzdz[a]urk.edu.pl

Adres do korespondencji


Stacja zajmuje obszar 10 a. Na jej terenie znajduje się 10 wolier (pomieszczenia hodowlano-rehabilitacyjne dla ptaków drapieżnych), 2 zagrody rehabilitacyjne i zespół łóż do hodowli dżdżownic kompostowych (ze zbiornikiem na nawóz i wermikompost).

Do końca 2017 roku Stacja prowadziła pełną działalność, polegającą na hodowli sokoła wędrownego Falco p. peregrinius oraz prowadzeniu Ośrodka Rehabilitacji Poszkodowanych Ptaków Drapieżnych na podstawie zezwolenia Ministerstwa Środowiska, a potem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Polsce. W wyniku działalności Ośrodka corocznie przywracano do przyrody wiele osobników różnych gatunków ptaków drapieżnych, w tym gatunków skrajnie rzadkich w naszym kraju, tj.: orzeł przedni, orzeł cesarski, sęp płowy, bielik, rybołów, drzemlik, kobczyk, puchacz.

Tematyka prac naukowo-badawczych realizowanych w Stacji dotyczyła hodowli i restytucji ginących gatunków ptaków drapieżnych, rehabilitacji pourazowych rzadkich gatunków ptaków drapieżnych oraz badań nad dżdżownicami kompostowymi Eisenia foetida. Obecnie prowadzone badania dotyczą parazytofauny ptaków i ssaków wolno żyjących oraz entomofauny.

W Stacji prowadzone są zajęcia dla studentów z zakresu zoologii i ekologii zwierząt, herpetologii, podstaw gospodarki łowieckiej, hodowli i restytucji ginących gatunków zwierząt, myślistwa i ornitologii.


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR