Studenci niepełnosprawni

Studencie I, II i III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub przewlekła choroba ogranicza Ci możliwości pełnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych Naszej Uczelni, zgłoś się do odpowiedniej osoby, aby o tym porozmawiać.

Możesz złożyć stosowne dokumenty do 15 października oraz do 31 marca i otrzymać dodatkowe fundusze, które pozwolą Ci podnieść Twoje kompetencje i ułatwić zmaganie się z problemami zdrowotnymi.

Podczas dyżurów można uzyskać:

  • bieżące informacje i porady,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z niepełnosprawnością, np: związane z poruszaniem się po uczelni, kłopoty z dostępem do urządzeń specjalistycznych, dostosowanie formy egzaminu do potrzeb studenta w porozumieniu z egzaminatorem,
  • informacje o programach wsparcia dla studentów niepełnosprawnych oraz o wydarzeniach, spotkaniach i imprezach uczelnianych dla osób niepełnosprawnych,

Osoba do kontaktu:

  • dr hab. Joanna Puła - Pełnomocnik Rektora UR ds. Studentów Niepełnosprawnych
  • (12) 662 43 67
  • joanna.pula[a]urk.edu.pl
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR