Systemy informatyczne - Microsoft Imagine Premium

W związku z migracją przez firmę Microsoft usługi Imagine na platformę Azure, dotychczasowa procedura zakładania kont zostaje wstrzymana do odwołania!


Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt bierze udział w programie Microsoft Imagine Premium (dawne DreamSpark Premium), dzięki któremu może udostępniać studentom, doktorantom i pracownikom wydziału legalne produkty firmy Microsoft do celów niekomercyjnych: edukacyjnych, naukowych i badawczych.

Microsoft Imagine Premium jest to bardzo obszerna biblioteka oprogramowania firmy Microsoft zawierająca praktycznie wszystkie wersje systemów operacyjnych Microsoftu, oprogramowanie serwerów, kompilatory języków programowania, biblioteki programistyczne i wiele innych komponentów czy programów Microsoftu (nie zawiera pakietu MS Office w żadnej wersji, z wyjątkiem MS Access i MS Visio wchodzących normalnie w skład pakietu Office). Pełna lista dostępnego oprogramowania.


Ogólne warunki korzystania z oprogramowania

  • Korzystając z oprogramowania zawartego w Microsoft Imagine Premium, jednostka zobowiązuje się do jego niekomercyjnego wykorzystania, wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych.
  • Oprogramowanie z Microsoft Imagine Premium może być pobrane przez pracowników wydziału oraz studentów o ile zakres studiowanych przedmiotów wymaga wykorzystania oprogramowania oferowanego w ramach licencji Microsoft Imagine.
  • System operacyjny – może być pobrany jedynie wówczas, gdy jego celem jest pobranie i nauczanie innego bardziej zaawansowanego produktu firmy Microsoft (np. Visual Studio). Pobranie systemu operacyjnego jedynie w celu uruchomienia komputera bądź zainstalowania na nim tylko innego oprogramowania firmy konkurencyjnej będzie traktowane, jako niezgodne z Licencją.
  • Na komputerach prywatnych (studentów i pracowników naukowych) możliwe jest zainstalowanie systemu operacyjnego jako upgrade istniejącego systemu – musi być na nim zainstalowana już legalna dowolna poprzednia wersja systemu Windows. Instalowanie systemu operacyjnego na „czystych” komputerach jest niezgodne z licencją.
  • Szczegółowa licencja Microsoft Imagine Premium znajduje się na stronie https://catalog.imagine.microsoft.com/en-us/institutions/guidelines (wersja anglojęzyczna) i jest najważniejszym dokumentem dotyczącym zasad licencjonowania.
  • Należy bezwzględnie zwracać uwagę na wyświetlany w trakcie pobierania oprogramowania dokument licencji "Microsoft Imagine EULA". Określa on m.in. uwarunkowania dla legalnej instalacji oprogramowania. W szczególności dotyczy to systemów operacyjnych Windows.

Jak uzyskać dostęp

W celu uzyskania dostępu do zasobów należy zgłosić się z ważną legitymacją studencką oraz wypełnionym formularzem do administratora systemu.

Po zweryfikowaniu danych użytkownik otrzyma w przeciągu 7 dni od złożenia formularza, wiadomość mail z adresu noreply[a]kivuto.com z zawartą informacją (potwierdzenie rejestracji, login i link formularza do wygenerowania hasła dostępu do systemu).

Warunkiem przystąpienia do programu jest pozostawanie aktualnie na liście studentów naszego Wydziału, zapoznanie się z warunkami licencji (EULA) Microsoftu oraz zaakceptowanie warunków licencji. Osoby zgłaszające się do korzystania z Microsoft Imagine, podpisem pod formularzem zgłoszeniowym akceptują warunki EULA Microsoft Imagine.

Dostęp do bazy oprogramowania jest przyznawany studentom do końca roku akademickiego, a dla wykładowców do daty wygaśnięcia licencji na Microsoft Imagine Premium.

Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach programu Microsoft Imagine Premium jest realizowana na podstawie elektronicznego serwisu „ELMS WebStore”.


Dodatkowe materiały


[Baner Microsoft Imagine]
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR