Lipiec 2022
Udostępnij:

Nowe władze Polskiego Towarzystwa Genetycznego


Podczas VI Polskiego Kongresu Genetyki odbył się walny zjazd członków Polskiego Towarzystwa Genetycznego, na którym wyłoniono nowe władze towarzystwa na kadencję 2022-2026. Prezesem PTG została  prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska, funkcję sekretarza powierzono dr Joannie Pokorskiej, natomiast skarbnikiem została Pani dr hab. Agnieszka Kiełkowska, prof. URK.

Pani  Profesor M. Bugno - Poniewierska oraz dr Joanna Pokorska reprezentują Katedrę Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, a pani dr hab A. Kiełkowska reprezentuje Katedrę Biologii Roślin i Biotechnologii Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim Paniom.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK