Wrzesień 2018
Udostępnij:

Pomoc materialna 2018


Informujemy o możliwości składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej w terminie od 24 września do 15 października 2018 r. Wniosek oraz oświadczenie o dochodach za 2017 r. studenta oraz jego rodziny, należy wypełnić w elektronicznym systemie USOSweb, wydrukować i dostarczyć do dziekanatu wraz z wymaganymi dokumentami.

Studenci którzy będą studiować na I roku mogą składać wnioski od 2 października 2018 r.

Niezbędne informacje m.in. regulamin oraz dokumenty do pobrania, dostępne na https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/index/site/3314

Szczegóły dotyczące dokumentów, które należy dołączyć do wniosku wraz z oświadczeniem o dochodach

Deklaracja o sposobie wypłaty stypendium

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR