Marzec 2020
Udostępnij:

Ograniczenia w działaniu UR


W okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania odwołuje się wszystkie spotkania, obrady, obrony prac doktorskich, posiedzenia organów Uczelni, komisji i innych ciał kolegialnych oraz inne tego typu wydarzenia, które zaplanowane były na terenie Uczelni. W okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania wszyscy pracownicy Uczelni obowiązani są do pracy zdalnej.

Zarządzenie Rektora nr 45 z 2020 r.

W Uczelni dyżur pełnią:

  1. Biuro Rektora – codziennie w godz. 8.00 – 14.00
  2. Kancelaria – codziennie w godz. 8.00 – 14.00
  3. Sekretariat Kanclerza – codziennie w godz. 8.00 – 14.00
  4. Biuro Spraw Osobowych – wtorek i czwartek w godz. 10.00 – 14.00
  5. Kwestura – codziennie w godz. 8.00 – 14.00
  6. Dziekanaty – wtorek i czwartek w godz. 10.00 – 14.00

Od dnia 12 marca 2020 r. wprowadza się ograniczenia w dostępie do budynków Uczelni osób niebędących pracownikami, studentami, doktorantami Uczelni.

Zarządzenie Rektora nr 41 z 2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 42 z 2020 r.

Szczegółowe informacje

Komunikaty na stronie głównej Uniwersytetu Rolniczego

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR