Lipiec 2020
Udostępnij:

Praktyki studenckie - KOWR


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza osoby chętne do odbycia praktyki studenckiej w sektorze administracji publicznej - obrotu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Praktyki polegać mają na wykonywaniu zadań administracyjno - biurowych w zakresie działalności KOWR. Są one bezpłatne i mogą trwać co najmniej miesiąc, dopuszcza się okres dłuższy.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 12 424 09 40.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest państwową jednostką prawną, której Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności w odniesieniu do nieruchomości przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, określone w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a także w innych przepisach i dokumentach, wyznaczających kierunki i zakres działania KOWR oraz realizacji założeń polityki społeczno-gospodarczej państwa, zwłaszcza na rzecz wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Działania KOWR wszechstronnie wspierają polskich przedsiębiorców rolnych w produkcji żywności, która odpowiada na aktualne trendy, zwyczaje i potrzeby konsumentów. Dzięki środkom z Unii Europejskiej Polska ma jedną z najnowocześniejszych gospodarek rolnych, i co za tym idzie – przetwórstwo na najwyższym poziomie. Dziś to polska branża rolno-spożywcza ustanawia standardy jakościowe dla Unii Europejskiej.

www.kowr.gov.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR