Wrzesień 2020
Udostępnij:

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020


Dr inż. Edyta Bauer z Katedry Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości” za działania podjęte w ramach realizacji projektu pod tytułem: „Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wczesnego diagnozowania krów i obór zagrożonych ketozą.”

List Nominacyjny 2020- dr inż. Edyta Bauer - Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020

Głównym celem tego projektu jest poszukiwanie zależności między składem mleka a poziomem kwasu β-hydroksymasłowego we krwi, u krów mlecznych, związanym z występowaniem subklinicznej formy ketozy. Do badań wykorzystane zostały modele sztucznych sieci neuronowych, umożliwiające precyzyjne modelownie zależności nieliniowych między cechami oraz konstruowanie modelu zależności bez wiedzy a priori na ten temat.

Poszukiwanie nowych możliwości z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych w badaniach zootechnicznych jest nową alternatywą. W Polsce sztuczne sieci neuronowe nie były do tej pory stosowane w tego typu badaniach. Zastosowanie tego uniwersalnego narzędzia w projekcie było elementem nowatorskim.

Prestiżowa Polska Nagroda Inteligentnego przyznawana jest przez Centrum Inteligentnego Rozwoju innowatorom i inwestorom, jednostkom i organizacjom, których sposób działania i myślenia już teraz lub w przyszłości wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Jej celem jest popularyzacja autorów innowacji technologicznych i społecznych, a także inwestycji w bezpośredni lub pośredni sposób podnoszących standard życia.

Uroczysta gala wręczenia statuetek Inteligentnego Rozwoju laureatom piątej edycji Polskiej Nagrody odbędzie się w czasie V Forum Inteligentnego Rozwoju organizowanego w dniach 26-27 listopada 2020 roku w Uniejowie.

Patronat Honorowy nad Forum objęli m.in.: Komisja Europejska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Zdrowia.

Forum Inteligentnego Rozwoju

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR