Styczeń 2021
Udostępnij:

Program ERASMUS+ dla studentów


Praktyki można odbyć w partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie (SMS - Student Mobility - Studies) i powinny trwać 2-3 miesiące.

Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus Plus można uzyskać pod linkiem https://urk.edu.pl/index/site/3357/8895 oraz na cyklicznych spotkaniach informacyjnych odbywających się na platformie Teams (pierwsze spotkanie: 28 stycznia br. o godz. 14.00).

Dodatkowe informacje można uzyskać również u Koordynatora ds. Programu ERASMUS Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Pani dr inż. Joanny Pokorskiej (dyżur: piątek, godz. 12-13, na platformie Teams, kod zespołu: u0a5c6w).

Praktyki Studenckie - Erasmus+ - 2020/2021 - Plakat
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR