Kwiecień 2021
Udostępnij:

Rektorska Komisja ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi


Zarządzeniem Nr 222/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 17 grudnia 2020 roku, powołano Rektorską Komisję ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi.

Do zadań Komisji należy opiniowanie projektów badań naukowych z udziałem ludzi, w tym stanowiących podstawę:

  1. projektów finansowanych z dotacji MEiN, NCN i innych źródeł;
  2. prac dyplomowych;
  3. prac doktorskich;
  4. prac wykonywanych w ramach działalności sekcji Kół Naukowych,

- pod kątem ich zgodności z zasadami etyki i poszanowania praw ochrony dóbr osobistych uczestników projektu badawczego.

Zarządzenie Rektora Nr 222/2020

Strona Rektorskiej Komisji ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi: https://urk.edu.pl/index/site/7719

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR