Wrzesień 2021
Udostępnij:

Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia


Studenci, którzy są zainteresowani ubieganiem się o stypendium ministra na rok akademicki 2021/2022 proszeni są o zgłaszanie się do dnia 8 października 2021 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: piotr.gibas@urk.edu.pl. W treści maila należy podać swoje dane: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, nr albumu oraz nr telefonu.
 
Szczegółowe informacje dotyczące stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia, dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 
Procedura składania wniosku na rok akademicki 2021/2022:
  • w terminie do 8 października student zgłasza chęć złożenia wniosku na adres e-mail zgodnie z powyższymi wytycznymi,
  • koordynator zakłada studentowi konto "redaktora wniosków" w systemie ZSUN/OSF,
  • student, po otrzymaniu od koordynatora loginu i hasła edytuje cały wniosek, w tym swoje dane osobowe, opis osiągnięć oraz załączniki,
  • po wypełnieniu wniosku student informuje koordynatora o zakończeniu edycji wniosku,
  • koordynator sprawdza kompletność wniosku i zgodność danych dotyczących studiów (rok, kierunek, etc.) oraz osiągnięć ze stanem faktycznym. W przypadku konieczności koordynator uzupełnia dane lub wystepuje o to do studenta,
  • po zakończonym etapie składania wniosków przez studentów koordynator przekazuje wnioski Rektorowi do decyzji, które wnioski zostaną przekazane do Ministerstwa.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych, tj. z Panem Piotrem Gibasem (tel. 12 662 4276) lub e-mail: piotr.gibas@urk.edu.pl