Wybory

Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej

  • Przewodnicząca: Dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz
  • Dr hab. inż. Ryszard Tuz
  • Dr hab. inż. Andrzej Węglarz
  • Dr hab. inż. Danuta Wrońska
  • Dr Joanna Kania-Gierdziewicz (jednocześnie przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego)
  • Mgr inż. Anna Kosiek (jednocześnie przedstawiciel NSZZ „Solidarność”)

Strona Uczelnianej Komisji Wyborczej

Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wybory na kadencję 2016-2020

Komunikat nr 17 - Wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 04.05.2016 r. wśród samodzielnych pracowników naukowych (lista A) do Senatu UR

Komunikat nr 16 - Wynik postępowania wyborczego przeprowadzonego w dniu 04.05.2016 r. na stanowisko Prodziekana ds. Organizacji i Rozwoju na kadencję 2016-2020

Komunikat nr 15 - Wyniki I tury wyborów przeprowadzonych w dniu 29.04.2016 r. wśród samodzielnych pracowników naukowych (lista A) do Senatu UR

Komunikat nr 14 - Wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 28.04.2016 r. wśród samodzielnych pracowników naukowych (lista A) na kandydatów do Senatu UR

Komunikat nr 13 - Wynik postępowania wyborczego przeprowadzonego w dniu 28.04.2016 r. na stanowisko Prodziekana ds. Dydaktycznych i Studenckich na kadencję 2016-2020

Komunikat nr 12 - Wynik przeprowadzonych wyborów zgodnie z ordynacją wyborczą UR na funkcję Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt na kadencję 2016-2020

Komunikat nr 11 - Kandydaci na stanowisko Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt na kadencję 2016-2020

Komunikat nr 10 - W sprawie: ogłoszenia listy kandydatów w wyborach dziekana na kadencję 2016-2020

Komunikat nr 9 - Wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 11.04.2016 r. wśród niesamodzielnych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt oraz do Senatu UR

Komunikat nr 8 - Harmonogram wyborów (c.d.)

Komunikat nr 7 - Zebranie wyborcze pozostałych pracowników naukowych (lista B) Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt do Rady Wydziału WHiBZ* oraz Senatu UR na kadencję 2016-2020

Komunikat nr 6 - Wyniki II tury wyborów Elektorów z grupy samodzielnych pracowników naukowych (lista A) oraz pozostałych pracowników naukowych (lista B) przeprowadzonych w dniu 15.03.2016 r.

Komunikat nr 5 - Wyniki wyborów Elektorów z grupy samodzielnych pracowników naukowych (lista A) oraz pozostałych pracowników naukowych (lista B) przeprowadzonych w dniu 15.03.2016 r.

Komunikat nr 4 - Wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 14.03.2016 r. wśród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Uczelnianego Kolegium Elektorów z WHiBZ i UCMW(Io) oraz do Senatu UR (Io) i do Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Komunikat nr 3 - Zebranie wyborcze pracowników Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt niebędących nauczycielami akademickimi - wybór przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów i Senatu UR (I stopień) oraz do Rady Wydziału WHiBZ

Komunikat nr 2 - Wybór Elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy samodzielnych pracowników naukowych oraz pozostałych pracowników naukowych [Lista A i B]

Komunikat nr 1 - Zgłaszanie kandydatów na elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) z grupy nauczycieli akademickich WHiBZ oraz UCMW [Lista A i B]

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR