Erasmus - informacje
Budynek Jubileuszowy - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Koordynator ds. Programu ERASMUS
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

dr inż. Joanna Pokorska

al. Mickiewicza 24/28
pokój 328
+48 12 662 40 95

joanna.pokorska[a]urk.edu.pl

Godziny dyżuru:
wtorek 10:00 - 11:30


Program Erasmus+


Erasmus+ to program Unii Europejskiej, którego celem jest wspieranie zagranicznej mobilności studentów, nauczycieli, wykładowców w prowadzeniu międzynarodowych projektów edukacyjnych.


Program ten ma m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach. Dzięki programowi Erasmus+ studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki, natomiast nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w zagranicznych uczelniach.


W ramach programu zostały wyodrębnione trzy kluczowe akcje:
    Akcja 1: Mobilność edukacyjna
    Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
    Akcja 3: Wsparcie reform w edukacji


Oferta wyjazdu dla Studentów
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK