Prace dyplomowe

Oferta tematyki prac dyplomowych proponowana przez Katedry i Zakłady WHiBZ


Katedra Biotechnologii Zwierząt
Aktualizacja: 6.11.2018

Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Aktualizacja: 6.11.2018

Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt
Aktualizacja: 6.11.2018

Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Aktualizacja: 6.11.2018

Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Aktualizacja: 6.11.2018

Instytut Nauk Weterynaryjnych - Zakład Anatomii Zwierząt
Aktualizacja: 6.11.2018

Instytut Nauk Weterynaryjnych - Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Aktualizacja: 6.11.2018

Instytut Nauk o Zwierzętach - Zakład Hodowli Bydła
Aktualizacja: 6.11.2018

Instytut Nauk o Zwierzętach - Zakład Hodowli Koni
Aktualizacja: 6.11.2018

Instytut Nauk o Zwierzętach - Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Aktualizacja: 6.11.2018

Instytut Nauk o Zwierzętach - Zakład Zoologii Środowiskowej
Aktualizacja: 6.11.2018

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR