Prace dyplomowe

Oferta tematyki prac dyplomowych proponowana przez Katedry WHiBZ


Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Aktualizacja: 21.06.2011

Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt
Aktualizacja: 21.06.2011

Katedra Hodowli Bydła
Aktualizacja: 21.06.2011

Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny
Aktualizacja: 21.06.2011

Katedra Hodowli Koni
Aktualizacja: 21.06.2011

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy
Aktualizacja: 21.06.2011

Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Aktualizacja: 21.06.2011

Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt
Aktualizacja: 21.06.2011

Katedra Zoologii i Ekologii
Aktualizacja: 21.06.2011

Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
Aktualizacja: 21.06.2011

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
helpdesk tel.: 4444
helpdesk e-mail: helpdesk[a]urk.edu.pl
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR