Prace dyplomowe

Oferta tematyki prac dyplomowych proponowana przez Katedry WHiBZ


  Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
  Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
  Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
  Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
  Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK