Konferencje aktualne

Plan konferencji i sympozjów organizowanych przez WHiBZ w 2019 roku

V Zimowa Szkoła Towarzystwa Biologii Rozrodu
pt. Lokalne i centralne regulacje procesów rozrodu

Krakowski Oddział Towarzystwa Biologii Rozrodu
www.tbr.pan.olsztyn.pl

Dr hab. Edyta Molik
rzmolik[a]cyf-kr.edu.pl
(12) 429 75 47


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
helpdesk tel.: 4444
helpdesk e-mail: helpdesk[a]urk.edu.pl
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR