Kariera naukowa - procedury

Doktorat


Zarządzenie Rektora nr 63/2019
Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aktualizacja: 1.10.2019 r.

Załącznik nr 1
Wykaz dokumentów załączanych do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
Aktualizacja: 1.10.2019 r.

Załącznik nr 2
Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego
Aktualizacja: 1.10.2019 r.

Załącznik nr 3
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Aktualizacja: 1.10.2019 r.

Habilitacja


Zarządzenie Rektora nr 64/2019
Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aktualizacja: 1.10.2019 r.

Tytuł Profesora


Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK