Stowarzyszenia Naukowe
Stowarzyszenia naukowe, których członkami są pracownicy Wydziału

Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego
http://ptz.icm.edu.pl

Towarzystwo Biologii Rozrodu
http://www.tbr.pan.olsztyn.pl

Polskie Towarzystwo Genetyczne
http://www.ptgen.pl

Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii
http://www.ptne.pl

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
http://www.ptnw.pl

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne
https://www.ptparasit.org.pl

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA
http://www.wpsa.pl

European Society for New Methods in Agricultural Research
http://web2.mendelu.cz/esna

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK