Laboratoria i aparatura

Laboratoria na Wydziale:

Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt

 • Laboratorium Biochemiczne
 • Laboratorium Biologii Molekularnej
 • Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek in vitro
 • Laboratorium Metod Immunoenzymatycznych
 • Pracownia Izotopowa kl. III

Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt

 • Laboratorium Genetyki Molekularnej
 • Pracownia Oceny Cech Fizycznych Mięsa
 • Pracownia Oceny Wartości Rzeźnej
 • Serwerownia - Pracownia Oceny Wartości Hodowlanej Zwierząt Gospodarskich
 • Laboratorium Analizy Jakościowej i Ilościowej Surowców oraz Produktów Pochodzenia Zwierzęcego
 • Pracownia Chromatograficzna
 • Pracownia Mikroskopii i Biologii Molekularnej
 • Pracownia Histologiczna
 • Pracownia Etologiczna

Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt

 • Pracownia Anatomiczna
 • Laboratorium Mutagenezy
 • Laboratorium Biologii Molekularnej i Genomiki
 • Pracownia Analiz Biochemicznych i Molekularnych
 • Laboratorium Hodowli Tkankowych i Embriologii Eksperymentalnej Ssaków
 • Laboratorium Cytogenetyki Molekularnej

Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt

 • Laboratorium Ekologiczne
 • Laboratorium Parazytologiczne Zwierząt Domowych
 • Laboratorium Parazytologiczne Zwierząt Dzikich
 • Laboratorium Higieny Lęgów
 • Pracownia Pszczelnictwa

Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa

Laboratorium Paszowe

 • Pracownia Analiz Chemicznych Pasz
 • Pracownia Analiz NIRS
 • Pracownia Chromatograficzna
 • Pracownia Nutrigenomiki

Laboratorium Biotechnologii i Genomiki Zwierząt

 • Pracownia Biologii Molekularnej
 • Pracownia Hodowli Linii Komórkowych
 • Pracownia Hodowli Komórek i Tkanek
 • Pracownia Proteomiki

Laboratorium Stacji Owczarskiej

 • Pracownia Badań Neuroendokrynnych
 • Pracownia Badań Rozrodu Owiec
 • Pracownia Analiz Mleka i Mięsa

Laboratorium Ichtiobiologii i Rybactwa


Pracownie komputerowe

Studenci mają dostęp do 2 dobrze wyposażonych pracowni komputerowych oraz Internetu.


Zwierzęta:

 • konie ras: koniki polskie, wielkopolskie, małopolskie, sp (szlachetne półkrwi), konie huculskie,
 • owce,
 • kozy,
 • świnie rasy wielkiej białej polskiej oraz polskiej białej zwisłouchej,
 • zwierzęta futerkowe: króliki, szynszyle i nutrie odmiany standardowej,
 • drób: gęsi rasy zatorskiej oraz kolekcja ras drobiu grzebiącego,
 • ryby
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK