Laboratoria i aparatura

Laboratoria na Wydziale:

Katedra Biotechnologii Zwierząt

 • Laboratorium Badań Samców i Mrożenia Nasienia
 • Laboratorium do Kaniulacji i Infuzji Dokomorowych
 • Laboratorium Laparoskopii i Ultrasonografii
 • Laboratorium Pozyskiwania i Przerobu Mleka oraz Oceny Wartości Rzeźnej
 • Laboratorium Zapłodnienia in vitro
 • Pracownia Biotechnologii i Genomiki - Laboratorium Biologii Molekularnej
 • Pracownia Biotechnologii i Genomiki - Laboratorium Hodowli Linii Komórkowych in vitro
 • Pracownia Biotechnologii i Genomiki - Laboratorium Hodowli Pierwotnych in vitro
 • Pracownia Biotechnologii i Genomiki - Laboratorium Proteomiki

Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt

 • Laboratorium Biochemiczne
 • Laboratorium Biologii Molekularnej
 • Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek in vitro
 • Laboratorium Metod Immunoenzymatycznych
 • Pracownia Izotopowa kl. III

Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt

 • Laboratorium Genetyki Molekularnej
 • Pracownia Oceny Cech Fizycznych Mięsa
 • Pracownia Oceny Wartości Rzeźnej
 • Serwerownia - Pracownia Oceny Wartości Hodowlanej Zwierząt Gospodarskich

Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa

 • Laboratorium Biologii Molekularnej
 • Laboratorium Fizjologii Ryb
 • Pracownia Histologii i Mineralizacji Tkanek
 • Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej

Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt

 • Laboratorium Analiz Molekularnych
 • Laboratorium Chemiczne
 • Laboratorium do Oznaczania Tłuszczu
 • Pracownia Chromatograficzna

Zakład Anatomii Zwierząt

 • Pracownia Anatomiczna
 • Pracownia Cytogenetyczna
 • Pracownia Histologiczna
 • Pracownia Mikroskopii i Biologii Molekularnej

Zakład Hodowli Bydła

 • Laboratorium Analizy Jakościowej i Ilościowej
 • Pracownia Biologii Molekularnej
 • Pracownia Chromatograficzna

Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza

 • Pracownia Analiz Biochemicznych
 • Pracownia Biologii Molekularnej
 • Pracownia Etologiczna

Zakład Weterynarii Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt

 • Laboratorium Higieny Lęgów
 • Laboratorium Hodowli Tkankowych
 • Laboratorium IVF
 • Laboratorium Mikromanipulacji na Gametach i Zarodkach
 • Pracownia Mikroskopii i Spektrofotometrii
 • Pracownia Mikroskopowa
 • Pracownia Oceny Jakości Środowiska Hodowlanego i Dobrostanu Zwierząt

Zakład Zoologii Środowiskowej

 • Laboratorium Ekologiczne
 • Laboratorium Parazytologiczne Zwierząt Domowych
 • Laboratorium Parazytologiczne Zwierząt Dzikich

Pracownie komputerowe

Studenci mają dostęp do 2 dobrze wyposażonych pracowni komputerowych oraz Internetu.


Zwierzęta:

 • konie ras: koniki polskie, wielkopolskie, małopolskie, sp (szlachetne półkrwi), konie huculskie,
 • owce,
 • kozy,
 • świnie rasy wielkiej białej polskiej oraz polskiej białej zwisłouchej,
 • zwierzęta futerkowe: króliki, szynszyle i nutrie odmiany standardowej,
 • drób: gęsi rasy zatorskiej oraz kolekcja ras drobiu grzebiącego,
 • ryby
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR