Zaproszenie

Szanowni Państwo

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prowadzi badania i studia na kierunkach i specjalnościach obejmujących szerokie spektrum nauk o zwierzętach. Są to kierunki: Bioinżynieria Zwierząt, Biologia Stosowana, oraz Zootechnika. Od roku 2012 w ramach porozumienia Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie powstało Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Taki zakres specjalności stwarza studentom możliwości zapoznania się z różnymi aspektami użytkowania zwierząt oraz samorealizacji naukowej.

Wydział dysponuje doświadczoną i wysokokwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną, profesjonalną bazą doświadczalną i dydaktyczną, co daje gwarancję uzyskania solidnego wykształcenia w renomowanej Uczelni.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży zamierzającej podjąć studia wyższe zwracamy się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy o charakterze informacyjno-dydaktycznym.

Nasi pracownicy naukowi gotowi są spotkać się z młodzieżą i gronem pedagogicznym celem przedstawienia różnorodnej tematyki związanej z nauką o zwierzętach. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w wykładach w salach wykładowych, oraz warsztatach prowadzonych w profesjonalnych laboratoriach i stacjach doświadczalnych.

Załączamy ofertę tematyczną proponowanych wykładów, informując jednocześnie, że w miarę możliwości gotowi jesteśmy zrealizować także Państwa propozycje tematyczne.

Nasza inicjatywa zmierza do ukazania potencjalnym kandydatom na studia, czym są współczesne nauki z zakresu użytkowania zwierząt, jakimi dysponują narzędziami badawczymi i jakie otwierają perspektywy zawodowe i intelektualne.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Równocześnie polecamy Państwu stronę internetową Wydziału https://whibz.urk.edu.pl, oraz Uniwersytetu Rolniczego https://urk.edu.pl, gdzie znajduje się więcej szczegółowych informacji.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Państwem jest Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału dr hab. inż. Katarzyna Kirsz prof. URK, e-mail: katarzyna.kirsz[a]urk.edu.pl.

W oczekiwaniu na owocną dla obydwu stron współpracę pozostaję z poważaniem

Dziekan
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK