Organizacja roku akademickiego

Załącznik do Zarządzenia Rektora
nr 137/2020 z dnia 02.07.2020 r.

Organizacja roku akademickiego 2020/2021
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 1. Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 r. i kończy się 30 września 2021 r. Dzieli się na dwa semestry:
  1. od 1 października 2020 r. do 22 grudnia 2020 r.
  2. od 7 stycznia 2021 r. do 28 stycznia 2021 r.
 2. Okres zajęć dydaktycznych odbywa się w następujących terminach:
  1. od 1 października 2020 r. do 22 grudnia 2020 r.
  2. od 7 stycznia 2021 r. do 28 stycznia 2021 r.
  3. od 25 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.
  4. od 7 kwietnia 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.
 3. Okres zajęć dydaktycznych dla VII semestru odbywa się od 1 października 2020 r. do 22 grudnia 2020 r.
 4. Sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:
  1. sesja zimowa: od 29 stycznia 2021 r. do 10 lutego 2021 r.
  2. sesja zimowa poprawkowa: od 18 lutego do 24 lutego 2021 r.
  3. sesja letnia: od 15 czerwca 2021 r. do 28 czerwca 2021 r.
  4. sesja letnia poprawkowa: od 6 września do 19 września 2021 r.
 5. Sesje egzaminacyjne dla VII semestru odbywają się w następujących terminach:
  1. sesja zimowa: od 7 stycznia do 21 stycznia 2021 r.
  2. sesja zimowa poprawkowa: od 22 stycznia do 29 stycznia 2021 r.
 6. Dni wolne od zajęć:
  1. przerwa świąteczna i wakacje zimowe: 23 grudnia 2020 r. do 6 stycznia 2021 r.
  2. przerwa semestralna: 11 lutego do 17 lutego 2021 r.
  3. wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.
  4. przerwa wakacyjna: 29 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r.
 7. Dni Rektorskie (dodatkowe dni wolne od zajęć):
  1. 6 października 2020 r. (wtorek) - centralna uroczystość inauguracyjna Uczelni, która odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  2. 4 czerwca 2021 r. (piątek)
 8. Zajęcia na studiach niestacjonarnych są organizowane w formie dwu lub trzydniowych zjazdów, w terminach:
  1. semestr zimowy: 16-18.10.2020 r.*; 6-8.11.2020 r.; 20-22.11.2020 r.*; 4-6.12.2020 r.; 18-20.12.2020 r.*; 15-17.01.2021 r.; 22-24.01.2021 r.*
  2. semestr letni: 5-7.03.2021 r.*; 19-21.03.2021 r.; 9-11.04.2021 r.*; 23-25.04.2021 r.; 14-16.05.2021 r.; 28-30.05.2021 r.*; 11-13.06.2021 r.
 9. Zgodnie z § 6 ust. 7 regulaminu studiów, Rektor lub dziekan z przyczyn organizacyjnych, po uzgodnieniu z właściwą radą samorządu studentów, może:
  1. dokonać zmian w podziale roku akademickiego,
  2. zawiesić prowadzenie zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu,
  3. zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia semestru zachowując wymiar realizowanych godzin w semestrze.
  Dziekan może ustalić dodatkowy termin zjazdów, o których mowa w pkt. 8, o czym informuje Rektora.
 10. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w pkt. 9 ppkt. 2), wskazuje się dni pozwalające na odrobienie zajęć, włącznie z sobotą i niedzielą. Dopuszcza się również skrócenie sesji, o czym mowa w § 6 ust. 8 Regulaminu studiów
 11. Ostateczny termin rozliczenia praktyk oraz innych form nauczania kończy się z dniem 19 września 2021 r.
 12. Wpisy na semestr zimowy wszystkich lat studiów winny być zakończone do 8 października 2020 r., a na semestr letni do 3 marca 2021 r.
 13. Dni Adaptacyjne dla studentów I roku i wydziałowe inauguracje odbywają się w dniach od 21 września do 25 września 2020 r.
 14. zakwaterowanie w domach studenckich UR rozpoczyna się 28 września 2020 r. i potrwa do 2 października 2020 r. do godz. 15:00. Wskazany termin nie obowiązuje kandydatów, którzy będą w trakcie procesu rekrutacyjnego. Po 2 października 2020 r. wolne miejsca w domach studenckich pozostają w puli rezerwowej Uczelni.
* zjazdy w siedzibie Uczelni

Grafik w formacie pdf


Załącznik do Zarządzenia Rektora
41/2019 z dnia 28.06.2019 r.

Organizacja roku akademickiego 2019/2020
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 1. Rok akademicki 2019/2020 rozpoczyna się 1 października 2019 r. i kończy się 30 września 2020 r. Dzieli się na dwa semestry:
  1. zimowy: od 1 października 2020 r. do 23 lutego 2020 r.
  2. letni: 24 lutego 2020 r. do 30 września 2020 r.
 2. Okres zajęć dydaktycznych odbywa się w następujących terminach:
  1. od 1 października 2019 r. do 22 grudnia 2019 r.
  2. od 7 stycznia 2020 r. do 26 stycznia 2020 r.
  3. od 24 lutego 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.
  4. od 16 kwietnia 2020 r. do 14 czerwca 2020 r.
 3. Okres zajęć dydaktycznych dla VII semestru odbywa się w terminie od 1 października 2019 r. do 22 grudnia 2019 r.
 4. Sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:
  1. sesja zimowa: od 27 stycznia 2020 r. do 9 lutego 2020 r.
  2. sesja zimowa poprawkowa: od 17 do 23 lutego 2020 r.
  3. sesja letnia: od 15 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
  4. sesja letnia poprawkowa: od 1 września 2020 r. do 25 września 2020 r.
 5. Sesja egzaminacyjne dla VII semestru odbywa się w następujących terminach:
  1. sesja zimowa: od 7 do 21 stycznia 2020 r.
  2. sesja zimowa poprawkowa: od 22 do 29 stycznia 2020 r.
 6. Dni wolne od zajęć:
  1. przerwa świąteczna i wakacje zimowe: 23 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r.
  2. przerwa semestralna: 10 do 16 lutego 2020 r.
  3. wiosenna przerwa świąteczna: 9 kwietnia 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r.
  4. przerwa wakacyjna: 29 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.
 7. Dni Rektorskie (dodatkowe dni wolne od zajęć):
  1. 7 października 2019 r. (poniedziałek) – centralna uroczystość inauguracyjna Uczelni, która odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
  2. 12 czerwca 2020 r. (piątek)
 8. Zajęcia na studiach niestacjonarnych są organizowane w formie dwu lub trzydniowych zjazdów, w terminach:
  1. semestr zimowy: 12-13.10.2019 r.; 26-27.10.2019 r.; 16-17.11.2019 r.; 30.11.-01.12.2019 r.; 14-15.12.2019 r. ; 11-12.01.2020 r.; 25-26.01.2020 r.
  2. semestr letni: 07-08.03.2020 r.; 21-22.03.2020 r.; 04-05.04.2020 r.; 25-26.04.2020 r.; 09-10.05.2020 r.; 23-24.05.2020 r.; 06-07.06.2020 r.
 9. Zgodnie z § 6 ust. 7 Regulaminu studiów, Rektor lub dziekan z przyczyn organizacyjnych, po uzgodnieniu z właściwą radą samorządu studentów, może:
  1. dokonać zmian w podziale roku akademickiego,
  2. zawiesić prowadzenie zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu,
  3. zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia semestru zachowując wymiar realizowanych godzin w semestrze.
  Dziekan może ustalić dodatkowy termin zjazdów, o których mowa w ust. 8, o czym informuje Rektora.
 10. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w pkt 9 ust. 2, wskazuje się dni pozwalające na odrobienie zajęć, włącznie z sobotą i niedzielą. Dopuszcza się również skrócenie sesji, o czym mowa w §6 ust. 8 Regulaminu studiów.
 11. Ostateczny termin rozliczenia praktyk oraz innych form nauczania kończy się z dniem 25 września 2020 r.
 12. Wpisy na semestr zimowy wszystkich lat studiów winny być zakończone do 5 października 2019 r., a na semestr letni do 2 marca 2020 r.
 13. Dni Adaptacyjne dla studentów I roku i wydziałowe inauguracje odbywają się w dniach od 23 września do 30 września 2019 r.
 14. Zakwaterowanie w domach studenckich UR rozpoczyna się 29 września 2019 r. i potrwa do 2 października 2019 r. do godz. 1500. Po tym terminie miejsce pozostaje w puli rezerwowej Uczelni.
 15. Z uwagi na konferencję jubileuszową Wydziału Leśnego, której zakończenie przewidziano na dzień 30 września 2019 r., uprasza się zainteresowanych studentów o wcześniejsze zgłoszenie chęci zakwaterowania do administracji Zespołu Domów Studenckich przy al. 29 Listopada.

Załącznik do Zarządzenia Rektora
100/2018 z dnia 4.06.2018 r.

Organizacja roku akademickiego 2018/2019
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 1. Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się 1 października 2018 r. i kończy się 30 września 2019 r. Dzieli się na dwa semestry:
  1. zimowy: od 1 października 2018 r. do 24 lutego 2019 r.
   1. okres zajęć dydaktycznych: 1 października 2018 r. do 21 grudnia 2018 r.
   2. przerwa świąteczna i wakacje zimowe: 22 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r.
   3. okres zajęć dydaktycznych: 3 stycznia 2019 r. do 27 stycznia 2019 r.
   4. zimowa sesja egzaminacyjna: 28 stycznia 2019 r. do 10 lutego 2019 r.
   5. przerwa międzysemestralna: 11 lutego 2019 r. do 24 lutego 2019 r., w tym zimowa sesja egzaminacyjna - poprawkowa: 18 lutego 2019 r. do 24 lutego 2019 r.
  2. letni: 25 lutego 2019 r. do 30 września 2019 r.
   1. okres zajęć dydaktycznych: 25 lutego 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r.
   2. przerwa świąteczna i wakacje wiosenne: 18 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.
   3. okres zajęć dydaktycznych: 24 kwietnia 2019 r. do 16 czerwca 2019 r.
   4. letnia sesja egzaminacyjna: 17 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
   5. przerwa wakacyjna: 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., w tym letnia sesja egzaminacyjna - poprawkowa: 9 września 2019 r. do 22 września 2019 r.
 2. Zalecane terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych:
  1. semestr zimowy: 13-14 października 2018 r.; 27-28 października 2018 r.; 17-18 listopada 2018 r.; 1-2 grudnia 2018 r.; 15-16 grudnia 2018 r.; 12-13 stycznia 2019 r.; 26-27 stycznia 2019 r.
  2. semestr letni: 2-3 marca 2019 r.; 16-17 marca 2019 r.; 30-31 marca 2019 r.; 13-14 kwietnia 2019 r.; 11-12 maja 2019 r.; 25-26 maja 2019 r.; 8-9 czerwca 2019 r. 2018 r. do 28 stycznia 2018 r.
 3. Dni Rektorskie, tj. dodatkowe dni wolne od zajęć:
  1. 5 października 2018 r. - centralna uroczystość inauguracji roku akademickiego w Uczelni,
  2. 2 listopada 2018 r.
  3. 2 maja 2019 r.
 4. Zgodnie z §7 Regulaminu Studiów:
  1. ust. 5 - Na studiach niestacjonarnych, w okresie zajęć dydaktycznych organizowane są kilkudniowe zjazdy, których terminy ustala Rektor. Dziekan może ustalić dodatkowy termin zjazdów, o czym informuje Rektora.
  2. ust. 7 - Rektor lub Dziekan z przyczyn organizacyjnych, po uzgodnieniu z właściwą radą samorządu studentów, może:
   1. dokonać zmian w podziale roku akademickiego;
   2. zawiesić prowadzenie zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu;
   3. zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia semestru zachowując wymiar realizowanych godzin w semestrze.
   Dziekan o podjętych decyzjach informuje Rektora.
  3. ust. 8 - W przypadku zawieszenia prowadzenia zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu wskazuje się dni pozwalające na odrobienie zajęć, włącznie z sobotą i niedzielą. Dopuszcza się  również skrócenie sesji.
 5. Ostateczny termin rozliczenia praktyk oraz innych form nauczania kończy się z dniem 15 września 2019 r.
 6. Wpisy na semestr zimowy wszystkich lat studiów winny być zakończone do 6 października 2018 r., a na semestr letni do 3 marca 2019 r.
 7. Dni adaptacyjne dla studentów I roku i wydziałowe inauguracje odbywają się w dniach od 24 września do 30 września 2018 r.
 8. Zakwaterowanie w domach Studenckich UR rozpoczyna się 27 września 2018 r. i potrwa do 3 października 2018 r. do godz. 1500. Po tym terminie miejsce pozostaje w puli rezerwowej Uczelni.

Załącznik do Zarządzenia Rektora
49/2017 z dnia 29.06.2017 r.

Organizacja roku akademickiego 2017/2018
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 1. Rok akademicki 2017/2018 rozpoczyna się 1 października 2017 r. i kończy się 30 września 2018 r. Dzieli się na dwa semestry:
  1. zimowy: od 1 października 2017 r. do 25 lutego 2018 r.
  2. letni: 26 lutego 2018 r. do 30 września 2018 r.
 2. Okres zajęć dydaktycznych odbywa się w następujących terminach:
  1. 2 października 2017 r. do 21 grudnia 2017 r.
  2. 3 stycznia 2018 r. do 28 stycznia 2018 r.
  3. 26 lutego 2018 r. do 28 marca 2018 r.
  4. 4 kwietnia 2018 r. do 24 czerwca 2018 r.
 3. Sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:
  1. Zimowa: od 29 stycznia 2018 r. do 11 lutego 2018 r.
  2. Zimowa poprawkowa: od 19 do 25 lutego 2018 r.
  3. Letnia: od 25 czerwca 2018 r. do 8 lipca 2018 r.
  4. Letnia poprawkowa: od 10 do 23 września 2018 r.
 4. Dni wolne od zajęć:
  1. Przerwa świąteczna i wakacje zimowe: 22 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.
  2. Przerwa semestralna: 12 do 18 lutego 2018 r.
  3. Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca 2018 r. do 3 kwietnia 2018 r.
  4. 1 czerwca 2018 r. do 3 czerwca 2018 r.
  5. Przerwa wakacyjna: 9 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.
 5. Dni Rektorskie (dodatkowe dni wolne od zajęć):
  1. 6 października 2017 r. - centralna uroczystość inauguracyjna Uczelni, która odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
  2. 2 maja 2018 r.
 6. Zajęcia na studiach niestacjonarnych są organizowane w formie kilkudniowych zjazdów, których terminy ustala Dziekan.
 7. Zgodnie z §7 ust. 5 regulaminu studiów, Rektor lub Dziekan z przyczyn organizacyjnych, po uzgodnieniu z właściwą radą samorządu studentów, może:
  1. dokonać zmian w podziale roku akademickiego,
  2. zawiesić prowadzenie zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu,
  3. zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia semestru zachowując wymiar realizowanych godzin w semestrze.
  Dziekan o podjętych decyzjach informuje Rektora.
 8. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w pkt. 7 lit. b, wskazuje się dni pozwalające na odrobienie zajęć, włącznie z sobotą i niedzielą. Dopuszcza się również skrócenie sesji (§7 ust. 8 regulaminu studiów).
 9. Ostateczny termin rozliczenia praktyk oraz innych form nauczania kończy się z dniem 16 września 2018 r.
 10. Wpisy na semestr zimowy wszystkich lat studiów winny być zakończone do 10 października 2017 r., a na semestr letni do 10 marca 2018 r.
 11. Dni Adaptacyjne dla studentów I roku i wydziałowe inauguracje odbywają się w dniach od 25 września do 30 września 2017 r.
 12. Zakwaterowanie w domach Studenckich UR rozpoczyna się 27 września 2017 r. i potrwa do 2 października 2017 r. do godz. 1500. Po tym terminie miejsce pozostaje w puli rezerwowej Uczelni.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR