Studenci z niepełnosprawnością

Biuro Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych:
https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/kontakt.html

Studenci z niepełnosprawnościami (informacje):
https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/index/site/3312

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami:
https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/index/site/3312


Osoba do kontaktu:

  • dr hab. Joanna Puła - Pełnomocnik Rektora URK ds. Osób z Niepełnosprawnościami
  • (12) 662 43 67
  • joanna.pula[a]urk.edu.pl
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK