Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia
Celem DKJK jest podejmowanie działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na poziomie Wydziału.
Nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt sprawuje Dziekan.

Wewnętrzne akty UR
Statut Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przyjęty przez Senat w dniu 28 czerwca 2021 roku uchwałą nr 88/2021
https://akty.urk.edu.pl/statut_uczelni.html


Zarządzenie Rektora nr 168/2021 z dnia 27 października 2021 r. dotyczące wprowadzenia Polityki Jakości Kształcenia oraz Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia wraz z załącznikami:
https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_168_2021.pdf

Załącznik 1 - Polityka Jakości Kształcenia
https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_168_z1_2021.pdf
Załącznik 2 - Zakres i zadania oraz narzędzia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_168_z2_2021.pdf
Załącznik 3 - Struktura organizacyjna oraz szczegółowe kompetencje uczestników Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK).
https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_168_z3a_2021.pdf

Zarządzenie Rektora nr 170/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. dotyczące wprowadzenia procedur ogólnych dotyczących postępowania z dokumentami Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK)
https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_170_2021.pdf

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK