Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Podstawa prawna


Prawo o szkolnictwie wyższym
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.

Rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.

Statut Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wprowadzenie polityki jakości i struktury Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
Zarządzenie Nr 13/2020

Wprowadzenie w życie Regulaminu Studiów
Zarządzenie Nr 31/2015

Wprowadzenie Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia w AR
Zarządzenie Nr 15/2007

Hospitacja zajęć dydaktycznych
Zarządzenie Nr 16/2007

Ocena przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości kształcenia
Zarządzenie Nr 17/2007

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR