Pełnomocnicy
...
mgr inż. Anna Czachor
Pełnomocnik Kwestora ds. finansowych Wydziału i Dyscyplin Naukowych WHiBZ

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 • ds. Informacji i Promocji - dr hab. Magdalena Socha prof. UR
 • ds. Jakości Kształcenia - dr hab. Agnieszka Otwinowska-Mindur
  Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • ds. Kół Naukowych - dr hab. Marcin Lis, prof. UR
  Studenckie Koła Naukowe
 • ds. koordynowania programu i prezentacji Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt podczas Festiwalu Nauki w Krakowie - dr inż. Mirosław Kucharski
 • ds. koordynowania programu i prezentacji Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt podczas Nocy Naukowców - dr hab. Magdalena Socha, prof. UR
 • ds. Projektów dydaktycznych - dr hab. Edyta Molik, prof. UR
 • ds. Studentów Niepełnosprawnych - prof. dr hab. Olga Szeleszczuk
  Informacje Wydziałowe
 • ds. Wymiany Międzynarodowej - prof. dr hab. Krystyna Koziec

Przedstawiciele Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 • Rada Programowa Studium Doktoranckiego UR - prof. dr hab. inż. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
 • Redaktor Naukowy Wydziału - dr hab. Jarosław Chyb

Przedstawiciele WHiBZ w Komisjach Senackich

 • Komisja ds. Budżetu i Gospodarki Majątkowej - dr hab. Paweł Nosal
 • Komisja ds. Inwestycji i Remontów - prof. dr hab. inż. Jan Pyś
 • Komisja ds. Nauczania - prof. dr hab. Andrzej Sechman, mgr Weronika Penar
 • Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Krystyna Koziec, dr hab. Wojciech Jagusiak
 • Komisja ds. Oceny Kadr - dr hab. Barbara Tombarkiewicz
 • Komisja ds. Organizacyjno-Statutowych - prof. dr hab. Józef Bieniek
 • Komisja ds. Socjalnych - prof. dr hab. Olga Szeleszczuk, mgr inż. Maria Kwaśniewska

Przedstawiciele WHiBZ w Komisjach Rektorskich

 • Komisja ds. Jakości Kształcenia - dr hab. Sławomir Kornaś
 • Komisja ds. Nagród - prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
 • Komisja ds. opracowania Statutu Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie - prof. dr hab. Zygmunt Kowalski
 • Komisja ds. Restrukturyzacji Uczelni - prof. dr hab. Krystyna Koziec
 • Komisja ds. Stacji Doświadczalnych i RGD UR - dr inż. Zenon Podstawski
 • Komisja ds. Własnego Funduszu Stypendialnego - dr hab. Krzysztof Pawlak
 • Komisja ds. Własnego Funduszu Stypendialnego dla Studentów i Doktorantów - dr hab. Barbara Tombarkiewicz
 • Komisja ds. Własności Intelektualnej - dr hab. Joanna Makulska
 • Komisja ds. Wymiany Międzynarodowej - prof. dr hab. Krystyna Koziec
 • Odwoławcza Doktorancka Komisja Stypendialna - mgr Weronika Penar

Przedstawiciele WHiBZ w Komisjach Dyscyplinarnych

 • Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich - prof. dr hab. Piotr Zapletal, dr hab. Jarosław Chyb
 • Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów - dr hab. Danuta Wrońska
 • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów - dr hab. Urszula Kaczor
 • Rzecznik dyscyplinarny dla doktorantów - dr hab. Wiesława Młodawska
 • Rzecznik dyscyplinarny dla studentów - dr Magdalena Pieszka

Koordynatorzy WHiBZ


Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Województwem Małopolskim

 • dr hab. inż. Edyta Molik

Społeczny Inspektor Pracy na kadencję 2019-2023

 • dr inż. Joanna Zubel-Łojek
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR