Pełnomocnicy

Pełnomocnik Kwestora ds. finansowych Wydziału i Dyscyplin Naukowych WHiBZ


Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 • ds. Informacji i Promocji - dr inż. Katarzyna Kirsz prof. URK
 • ds. Jakości Kształcenia - dr hab. Agnieszka Otwinowska-Mindur,  prof. URK
  Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • ds. Kół Naukowych - dr hab. Jarosław Kański prof. URK
  Studenckie Koła Naukowe
 • ds. koordynowania programu i prezentacji Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt podczas Festiwalu Nauki w Krakowie - dr Kinga Kowalik
 • ds. koordynowania programu i prezentacji Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt podczas Nocy Naukowców - dr hab. Artur Osikowski, prof. URK
 • ds. Wymiany Międzynarodowej - dr inż. Joanna Pokorska
 • ds. Studentów Niepełnosprawnych - dr hab. Magdalena Hędrzak
  Informacje Wydziałowe

Przedstawiciele Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 • Redaktor Naukowy Wydziału - dr hab. Jarosław Chyb, prof. URK
 • Przedstawiciel Szkoły Doktorskiej - prof. dr hab. Wojciech Jagusiak
 • Członek Rady Bibliotecznej - dr hab. Edyta Molik, prof. URK

Przedstawiciele WHiBZ w Komisjach Senackich

 • Komisja ds. Organizacyjno-Statutowych - prof. dr hab. Krystyna Czekońska, dr hab. Barbara Tombarkiewicz prof. URK (ZSZZ Solidarność)
 • Komisja ds. Nauki - prof. dr hab. Wojciech Jagusiak, prof. dr hab. Piotr Micek (Koordynator Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo), prof. dr hab. Andrzej Sechman (Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą)
 • Komisja ds. Kształcenia – dr inż. Marta Basiaga
 • Komisja ds. Budżetu - dr hab. Paweł Nosal,  prof. URK
 • Komisja ds. Inwestycji i Remontów - dr inż. Joanna Pokorska
 • Komisja ds. Oceny Kadr - prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska (Przewodnicząca Komisji), prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
 • Komisja ds. Analiz i Odwołań - dr hab. Ewa Łuszczek-Trojnar, prof. URK
 • Komisja ds. Socjalnych - prof. dr hab. Olga Szeleszczuk, mgr inż. Maria Kwaśniewska

Przedstawiciele WHiBZ w Komisjach Rektorskich

 • Komisja ds. Nagród - prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
 • Komisja ds. Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska prof. dr hab. Andrzej Sechman (Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą)
 • Komisja ds. Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Wojciech Jagusiak (Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej), dr hab. Agnieszka Otwinowska-Mindur,  prof. URK
 • Komisja ds. Własności Intelektualnej – prof. dr hab. Anna Hrabia
 • Komisja ds. Własnego Funduszu Stypendialnego - prof. dr hab. Krystyna Czekońska, dr hab. Krzysztof Pawlak prof. URK (Przewodniczący Komisji)
 • Komisja ds. Planu Równości Płci - dr hab. Małgorzata Szczęsna, prof. URK (Przewodnicząca Komisji, dr hab. Jacek Nowicki prof. URK)

Przedstawiciele WHiBZ w Komisjach Dyscyplinarnych

 • Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich - dr hab. Krzysztof Pawlak prof. URK, dr hab. Ryszard Tuz prof. URK, dr inż. Sylwia Pałka
 • Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów - dr hab. Danuta Wrońska,  prof. URK
 • Komisja Dyscyplinarna dla Studentów - dr hab. Danuta Wrońska,  prof. URK
 • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów - dr hab. Artur Osikowski prof. URK
 • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów - dr hab.Małgorzata Szczęsna, prof. URK
 • Rzecznik dyscyplinarny dla doktorantów - dr hab. Wiesława Młodawska, prof. URK
 • Rzecznik dyscyplinarny dla studentów - dr Magdalena Pieszka
 • Rzecznik dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich – prof. dr hab. Wojciech Jagusiak

Koordynatorzy WHiBZ


Społeczny Inspektor Pracy na kadencję 2019-2023

 • dr hab. inż. Joanna Zubel-Łojek
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK