Pełnomocnicy

Pełnomocnik Kwestora ds. finansowych Wydziału i Dyscyplin Naukowych WHiBZ


Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 • ds. Informacji i Promocji - dr hab. Magdalena Socha prof. UR
 • ds. Jakości Kształcenia - dr hab. Agnieszka Otwinowska-Mindur
  Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • ds. Kół Naukowych - dr hab. Jarosław Kański prof. UR
  Studenckie Koła Naukowe
 • ds. koordynowania programu i prezentacji Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt podczas Festiwalu Nauki w Krakowie - dr hab. Ewa Łuszczek-Trojnar, prof. UR
 • ds. koordynowania programu i prezentacji Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt podczas Nocy Naukowców - dr hab. Artur Osikowski, prof. UR
 • ds. Opracowanie Kierunku Studiów „Etologia i psychologia zwierząt” - dr hab. Jacek Nowicki prof. UR
 • ds. Wymiany Międzynarodowej - prof. dr hab. Krystyna Koziec
 • ds. Studentów Niepełnosprawnych - prof. dr hab. Olga Szeleszczuk
  Informacje Wydziałowe

Przedstawiciele Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 • Rada Programowa Studium Doktoranckiego UR - prof. dr hab. inż. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
 • Redaktor Naukowy Wydziału - dr hab. Jarosław Chyb
 • Przedstawiciel SD - prof. Wojciech Jagusiak
 • Rada Biblioteczna - dr hab. Edyta Molik prof. UR

Przedstawiciele WHiBZ w Komisjach Senackich

 • Komisja ds. Organizacyjno-Statutowych - prof. dr hab. Krystyna Czekońska, dr hab. Barbara Tombarkiewicz prof. UR (ZSZZ Solidarność)
 • Komisja ds. Nauki - prof. dr hab. Wojciech Jagusiak, prof. dr hab. Piotr Micek (Koordynator Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo), prof. dr hab. Andrzej Sechman (Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą)
 • Komisja ds. Kształcenia – dr inż. Marta Basiaga
 • Komisja ds. Budżetu - dr hab. Paweł Nosal
 • Komisja ds. Inwestycji i Remontów - dr inż. Joanna Pokorska
 • Komisja ds. Oceny Kadr - prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska (Przewodnicząca Komisji), prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
 • Komisja ds. Analiz i Odwołań - dr hab. Ewa Łuszczek-Trojnar, prof. UR
 • Komisja ds. Socjalnych - prof. dr hab. Olga Szeleszczuk, mgr inż. Maria Kwaśniewska

Przedstawiciele WHiBZ w Komisjach Rektorskich

 • Komisja ds. Nagród - prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
 • Komisja ds. Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska prof. dr hab. Andrzej Sechman (Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą)
 • Komisja ds. Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Wojciech Jagusiak (Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej), dr hab. Agnieszka Otwinowska-Mindur
 • Komisja ds. Własności Intelektualnej – prof. dr hab. Anna Hrabia
 • Komisja ds. Własnego Funduszu Stypendialnego - prof. dr hab. Krystyna Czekońska, dr hab. Krzysztof Pawlak prof. UR (Przewodniczący Komisji)
 • Komisja ds. Planu Równości Płci (dr Małgorzata Szczęsna – Przewodnicząca Komisji, dr hab. Jacek Nowicki prof. UR)

Przedstawiciele WHiBZ w Komisjach Dyscyplinarnych

 • Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich - dr hab. Krzystof Pawlak prof. UR, dr hab. Ryszard Tuz prof. UR, dr inż. Sylwia Pałka
 • Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów - dr hab. Danuta Wrońska
 • Komisja Dyscyplinarna dla Studentów - dr hab. Danuta Wrońska
 • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów - dr hab. Artur Osikowski prof. UR
 • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów - dr Małgorzata Szczęsna
 • Rzecznik dyscyplinarny dla doktorantów - dr hab. Wiesława Młodawska
 • Rzecznik dyscyplinarny dla studentów - dr Magdalena Pieszka
 • Rzecznik dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich – prof. dr hab. Wojciech Jagusiak

Koordynatorzy WHiBZ


Społeczny Inspektor Pracy na kadencję 2019-2023

 • dr inż. Joanna Zubel-Łojek

Zespół ds. Opracowanie Kierunku Studiów „Etologia i psychologia zwierząt”

 • dr hab. Jacek Nowicki prof. UR (Przewodniczący)
 • dr inż. Marta Basiaga (Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich)
 • prof. dr hab. Dorota Zięba–Przybylska
 • dr hab. Artur Osikowski prof. UR
 • dr hab. Krzysztof Adamczyk prof. UR
 • dr inż. Olga Lasek
 • dr Sylwia Łopuch
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR