Współpraca międzynarodowa

W załączonych materiałach List of World Life Sciences Universities znajdą Państwo krótkie opisy wybranych jednostek naukowych (uniwersytety oraz jednostki badawcze) z wszystkich kontynentów i większości krajów świata. Informacje zawarte w opisie umożliwią zapoznanie się z najnowszymi badaniami naukowymi w zakresie nauk o życiu, a przede wszystkim zootechniki, rybactwa, biologii, co być może zainspiruje czytających do zaplanowania nowych badań, nawiązania współpracy, wymiany poglądów, a także przedstawienia swoich własnych osiągnięć.

Ze względu na wszechobecny w nauce język angielski opis ten jest sporządzony w tym języku.

Zdaję sobie sprawę, że wybór dokonany jednoosobowo jest niepełny i wymaga uzupełnień dlatego proszę napisać jakie informacje o badaniach, kontaktach byłyby dla Państwa przydatne, a postaram się je dodać do tej zakładki.

W kolejnej części umieszczone zostaną informacje o miejscach (konkursach) dla doktorów zainteresowanych stażami po doktoracie.

Krystyna Koziec
Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt

Opracowanie powstało przy udziale mgr Klaudii Jaszcza, doktorantki w Katedrze Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK