Systemy informatyczne - Pracownie komputerowe

Studenci mają dostęp do 2 dobrze wyposażonych pracowni komputerowych oraz Internetu. Pracownie są wyposażone w 16 (pracownia -013) oraz 17 stanowisk (pracownia -025) w tym stanowiska dla prowadzących zajęcia.


Regulamin korzystania ze Studenckich Pracowni Komputerowych WHiBZ
Aktualizacja: 20.02.2015

Instrukcja logowania (Procedury: logowania, zmiana hasła)
Aktualizacja: 27.09.2018

Możliwość pobierania plików PDF tylko w sieci uczelnianej UR.


Na każdym komputerze zainstalowane jest specjalistyczne oprogramowanie, m.in.:

 • Alpro™
  Umożliwia skuteczne zarządzanie stadem poprzez śledzenie doju, żywienia, hodowli, selekcji oraz zdrowia zwierząt. Dane historyczne pozwalają na szybką analizę wydajności stada poprzez przejrzyste wizualizacje w postaci wykresów. Oprogramowanie nastawione na prostotę obsługi umożliwia łatwe sporządzanie własnych raportów poprzez wybór żądanych danych.
 • AfiFarm
  Najbardziej innowacyjnym systemem zarządzania, jaki istnieje we współczesnym zarządzaniu stadem krów mlecznych. Jest to najbardziej zaawansowany i profesjonalny interfejs do zarządzania stadem.
 • DairyPlan C21
  Oprogramowanie do zarządzania stadem. Centralne zarządzanie stadem, wszystkimi danymi o zwierzętach i produkcyjnymi: czynności zarządzające np. reprodukcja, żywienie, udoje, zdrowie, wielostronne oceny z indywidualną konfiguracją i analizą, z możliwością wyboru formy graficznej lub tabelarycznej.
 • InterHerd
  System dla produkcji bydła i rejestracji zdrowia, który nadaje się do stosowania w przedsiębiorstwach mlecznych, wołowych i mieszanych. Zapewnia bezpieczne przechowywanie, kompleksową ewidencję produkcji i zdrowia dla każdego zwierzęcia.
 • OBORA
  Przeznaczony jest dla hodowców bydła mlecznego, wspomaga zarządzanie gospodarstwem hodowlanym. System jest w pełni zintegrowany z krajowym systemem Oceny Wartości Użytkowej i Hodowlanej Krów i Buhajów (SYMLEK, INSEMIK, BUHAJE).
 • OboraPlus
 • BUFAT
 • Photoshop Extended CS6
  Program służy do obróbki i retuszu zdjęć oraz tworzenia zaawansowanej grafiki komputerowej. Dzięki rozbudowanemu zestawowi narzędzi oraz filtrów można w tym programie tworzyć różnego typu projekty. Wykorzystywany jest obecnie do przygotowywania graficznej oprawy wykładów, prezentacji oraz publikacji prac naukowych, głównie książek, skryptów, posterów itp. i przygotowania ich do jakości umożliwiającej druk. W związku z tym, że od studentów wymagana jest konkretna wiedza, to umiejętność posługiwania się tym programem umożliwi szersze wykorzystanie wiedzy fachowej w zastosowaniu praktycznym.
 • Gimp
 • SAS® & Enterprise Guide®
 • Statistica
 • R
 • NetLogo
 • Genup
 • SelAction
 • Simbull
 • Sipnet
 • CodonCode
 • Cn3D
 • FinchTV
 • GeneDoc
 • INRAtion
 • WinWar
  Program służy do wyznaczania wartości pokarmowej pasz dla przeżuwaczy w jednostkach systemu francuskiego (JPM, JPŻ, BTJN, BTJE), w oparciu o własne wyniki analiz chemicznych pasz, a w przypadku ich braku, o dane z tabel INRA. Możliwość zapisu i odczytu danych z bazy pasz użytkownika.
 • WinMix
  Program do optymalizacji składu produkcyjnych lub uzupełniających mieszanek treściwych, mineralnych oraz TMR w jednostkach systemu INRA 88. Optymalizacja składu w zależności od zadanego celu - najniższy koszt, w 1 kg mieszanki (brutto) lub 1 kg suchej masy mieszanki. Wybór pasz (komponentów) z wielu własnych baz użytkownika, jak również z bazy pasz INRAtion. Program szczególnie przydatny jako uzupełnienie w układaniu dawek pokarmowych z opcją teoretycznej mieszanki treściwej (THEO), w programie INRAtion. Uwzględnia w optymalizacji dowolną liczbę parametrów pasz - energii, białka, makro- i mikroelementów, witamin.
 • Dawka
 • EvaPig
 • InraPorc
 • OptiPasz
 • Microsoft Office (Word, Excel + Solver, PowerPoint, Access)
 • LibreOffice (Writer, Calc, Impress, Base)
 • Notepad++
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK