Charakterystyka

W chwili obecnej Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, będący jednym z 8 Wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, jest prężną i znaną w kraju jednostką naukową i dydaktyczną. Aktualnie, w 2 Instytutach (6 zakładów) oraz 5 Katedrach funkcjonujących na Wydziale zatrudnionych jest 86 nauczycieli akademickich, w tym 14 profesorów tytularnych, 28 doktorów habilitowanych oraz 42 pracowników naukowo-dydaktycznych ze stopniem naukowym doktora i 2 z tytułem zawodowym magistra. Odpowiednią jakość kształcenia akademickiego studentów, oprócz fachowej kadry nauczycieli akademickich gwarantuje bogata i ciekawa oferta dydaktyczna. Realizowany jest tu, zgodnie z zaleceniem "karty bolońskiej" trójstopniowy system kształcenia, obejmujący studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie. Studia prowadzone są na kierunkach:

Kierunek: Bioinżynieria zwierząt
Kierunek uruchomiony w roku akad. 2015/2016. (Studia I stopnia, Studia II stopnia)

Kierunek: Biologia stosowana
Kierunek uruchomiony w roku akad. 2017/2018. (Studia I stopnia, Studia II stopnia)

Kierunek: Etologia i psychologia zwierząt
Kierunek uruchomiony w roku akad. 2021/2022. (Studia I stopnia, Studia II stopnia)

Kierunek: Zootechnika

 • Studia I stopnia - specjalności:
  • Gospodarka rybacko-wędkarska i ochrona wód,
  • Hodowla i użytkowanie koni,
  • Hodowla zwierząt
  • Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych,
  • Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt
 • Studia II stopnia - specjalności:
  • Akwakultura i ochrona środowiska wodnego,
  • Bioengineering in animal science (specjalność prowadzona w języku angielskim),
  • Bioinżynieria rozrodu zwierząt,
  • Hodowla i użytkowanie zwierząt
  • Żywienie i dietetyka zwierząt

Specyfiką Wydziału są funkcjonujące przy większości Katedr Stacje Doświadczalne, w których utrzymywane są różne gatunki zwierząt gospodarskich. Stacje te stwarzają możliwość prowadzenia w nich badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych i praktyk studenckich. W Stacjach Doświadczalnych utrzymywane są również zwierzęta ras rodzimych takie jak: koniki polskie, konie huculskie, gęsi zatorskie, kury zielononóżki kuropatwiane, wysokoplenne owce olkuskie i nutrie standardowe - objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK