USOS

Migrator - dobowa migracja danych

Studentom i pracownikom przypominamy, że pomiędzy systemem USOS (baza danych Oracle) a serwisem internetowym USOSweb ma miejsce migracja danych. Migracja danych odbywa się raz na dobę około godziny 5 rano. Migracja to synchronizacja danych pomiędzy centralną bazą USOS a serwisem internetowym USOSweb i innymi lokalnymi systemami uczelnianymi (UL, APD). W praktyce, przykładowo, zmiany wprowadzone w bazie USOS Oracle 20 listopada są widoczne w serwisie USOSweb następnego dnia tj. 21 listopada, po migracji danych.


Koordynatorzy USOSa

Koordynatorzy USOSa WHiBZ

 • lic. Anna Mucha        e-mail: anna.mucha@urk.edu.pl
 • mgr Magdalena Smoter    e-mail: magdalena.smoter@urk.edu.pl
 • pokój nr: 313
 • tel. 12 662 40 36
 • Odpowiedzialność: Zarządzanie systemem USOS na poziomie Wydziału, koordynowanie obciążenia pracowników godzinami dydaktycznymi, rozliczanie pensum pracowników.

Studium Języków Obcych

 • dr inż. Karol Król
 • k.krol[a]urk.edu.pl
 • (12) 662 40 16
 • Odpowiedzialność: Rozwiązywanie problemów z językiem obcym w USOS.

Studium Wychowania Fizycznego

 • mgr Janusz Waligóra
 • wf.rej[a]urk.edu.pl
 • (12) 662 53 95
 • Odpowiedzialność: Rozwiązywanie problemów z zajęciami WF w USOS.

Helpdesk techniczny USOS Web

Link do Pomocy w serwisie USOS Web


Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Uniwersytecki System Obsługi Studiów to efekt współpracy największych polskich uczelni. System powstał w wyniku zapotrzebowania na kompleksowe narzędzie informatyczne służące do zarządzania sprawami studiów w szkole wyższej.

Wśród głównych zastosowań USOS znajdują się między innymi:

 • rekrutacja na studia i immatrykulacja,
 • Elektroniczne Legitymacje Studenckie (drukowanie, przedłużanie ważności itp.),
 • przygotowywanie oferty dydaktycznej (przedmioty, zajęcia, grupy, terminy, prowadzący),
 • zarządzanie tokiem studiów (programy studiów wszystkich stopni i rodzajów, zapisy na zajęcia, protokoły z ocenami, zaliczenia itd.),
 • podania studenckie,
 • prace i egzaminy dyplomowe, elektroniczna archiwizacja prac dyplomowych,
 • stypendia,
 • akademiki,
 • płatności za usługi edukacyjne,
 • wsparcie dla Procesu Bolońskiego,
 • praktyki zawodowe studentów,
 • ankiety,
 • sprawozdawczość,
 • sprawy pracownicze (zatrudnienia etatowe i nieetatowe, rozliczanie pensum itp.),
 • Biuro Karier,
 • uniwersyteckie archiwum.

Dzięki obszerności zastosowań USOS pełni rolę centralnego punktu gromadzenia informacji z całej uczelni, co znacząco usprawnia zarządzanie studiami, umożliwia ujednolicenie procedur uczelnianych oraz pozwala na efektywne wprowadzanie inicjatyw ogólnouczelnianych, takich jak wspólna dla studentów wszystkich kierunków oferta przedmiotów nieobowiązkowych, lektoratów, zajęć z wychowania fizycznego, egzaminów certyfikacyjnych, a także centralna autoryzacja studentów i pracowników w serwisach internetowych uczelni, generowanie unikatowych w skali uczelni numerów indeksów i dyplomów.

Przechowywanie danych w postaci cyfrowej istotnie redukuje liczbę generowanych tradycyjnych dokumentów, pozwala między innymi na wyeliminowanie papierowych protokołów z ocenami, kart egzaminacyjnych, podań studenckich, a nawet indeksów.

USOS to nie tylko scentralizowana baza danych obsługiwana przez pracowników administracji uczelnianej. Z systemem stowarzyszony jest szereg serwisów internetowych dla kandydatów na studia, studentów i nauczycieli akademickich. Wspierają one w sposób zdalny wiele aspektów funkcjonowania uczelni, co wiąże się ze znaczącym odciążeniem pracowników administracji.

Serwisy te umożliwiają między innymi:

 • rejestrację kandydatów na studia,
 • przeglądanie oferty dydaktycznej i planów zajęć,
 • rejestrację na zajęcia,
 • wystawianie ocen,
 • komunikację studentów i prowadzących w ramach grup zajęciowych,
 • składanie podań,
 • rezerwację sal zajęciowych,
 • gromadzenie elektronicznych wersji prac dyplomowych,
 • udostępnianie CV i przeglądanie ofert pracy.

Wraz z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów rozwijany jest szereg serwisów internetowych dedykowanych ogółowi społeczności uczelnianej, dzięki którym korzystanie z zasobów scentralizowanego systemu informatycznego możliwe jest nie tylko dla pracowników administracji.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK