Samorząd Studentów WHiBZ
Logo Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WHiBZ

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Al. Adama Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
pokój -012

wrss.whibz[a]urk.edu.pl

Konsultacje
Do ustalenia
 
 

Przewodnicząca

  • Wiktoria Wojciechowska

Zastępcy

  • Izabela Guzek
  • Wojciech Konopka

Delegaci do URSS

  • Natalia Baran,
  • Wiktoria Wojciechowska,
  • Jan Młynarski

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów (WRSS) działa z ramienia Uczelnianej Rady Samorządu Studentów (URSS). Na czele WRSS stoją przewodniczący i jego zastępcy. Wydziałową Radę tworzą również starostowe poszczególnych kierunków studiów, członkowie komisji, a także studenci pragnący włączyć się w działania Rady. WRSS jest łącznikiem pomiędzy studentami a Władzami Wydziału i URSS.

Bierzemy udział w posiedzeniach gremiów doradczych, zespołów i komisji oraz życiu kulturowym i naukowym Uczelni i Wydziału. Chętnie włączamy się w wydarzeniach popularno-naukowe takie jak Festiwal Nauki, Dni Owada czy Noc Naukowców. Jako Wydziałowa Rada Samorządu Studentów organizujemy na naszym wydziale eventy, np. konkursy dla studentów oraz wydarzenia towarzysko-kulturowe, takie jak bale, ogniska integracyjne czy dyskoteki tematyczne.

JESTEŚMY STUDENTAMI I DZIAŁAMY DLA STUDENTÓW!


PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów: Martyna Dominiec
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów: Krzysztof Kukla
Uczelniana Studencka Komisja ds. Promocji: Dominika Mirek
Wydziałowa Studencka Komisja ds. Promocji: Martyna Dominiec
Komisja ds. Jakości Kształcenia: Zuzanna Król

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK