Studia stacjonarne
Studia stacjonarne Io
Semestr zimowy - 2018/19

I
II
III
IV

Bioinżynieria zwierząt
3.10
26.09
8.10
27.09

Biologia Stosowana
12.10
8.10
26.09

Hodowla i Użytkowanie Koni
4.10
3.10
3.10
26.09

Hodowla Zwierząt
26.09
3.10
4.10
26.09

Hodowla Zwierząt Towarzyszących i Egzotycznych
26.09
26.09
3.10
26.09

Ichtiobiologia, Gospodarka Rybacka i Ochrona Wód
12.10

Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt
8.10
3.10
3.10
26.09

Studia stacjonarne IIo
Semestr zimowy - 2018/19

I
II

Bioinżynieria rozrodu zwierząt
26.09

Biologia Stosowana
6.11
26.09

Hodowla i Użytkowanie Zwierząt
3.10

Żywienie i Dietetyka Zwierząt
26.09

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
helpdesk tel.: 4444
helpdesk e-mail: helpdesk[a]urk.edu.pl
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR