Projekty badawcze: Zootechnika i Rybactwo

 

Kierownik Tytuł Rok Finansowanie/Rodzaj projektu

dr hab. Paweł Górka, prof. URK

Opracowanie i wykonanie doświadczenia badającego efekty dodatku pro biotycznego do paszy na efekty odchowu cieląt

2021

Badania zamawiane (BZ)

dr inż. Olga Lasek

Opracowanie receptur mieszanek paszowych uzupełniających dla psów, przeprowadzenie badań oraz konsultacje

2021

Badania zamawiane (BZ)

dr hab. Barbara Tombarkiewicz, prof. URK

Opracowanie rozwiązań funkcjonalnych poprawiających lęg kaczek

2021

Badania zamawiane (BZ)

prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski

Wykonanie pracy naukowo badawczej pt. "Wpływ dodatku mieszaniny estrów etylowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oleju lnianego na efekty odchowu cieląt

2021

Badania zamawiane (BZ)

dr hab. Paweł Górka, prof. URK

Wykonanie doświadczenia pt. “Trial protocol 2x2 Latin square testing enzymes in two double cannulated cows lasting 2 days with 7-day conditioning”

2021

Badania zamawiane (BZ)

dr hab. Marcin Lis, prof. URK

Przeprowadzenie badania wpływu preparatu SANVERUM na toksyczność oraz działanie antybakteryjne embrionów kurzych oraz kaczych

2021

Badania zamawiane (BZ)

dr hab. Ryszard Tuz, prof. URK

Ekspertyza naukowa w przedmiocie warunków związanych z działalnością w zakresie tuczu świń w Polsce oraz czynników wpływających na efektywność tej działalności, na podstawie ogólnodostępnych danych oraz danych dotyczących wyników produkcyjnych hodowców współpracujących z Agri Plus

2021

Badania zamawiane (BZ)

dr hab. Barbara Tombarkiewicz, prof. URK

Opracowanie rozwiązań funkcjonalnych poprawiających lęg kaczek

2021

Badania zamawiane (BZ)

dr inż. Olga Lasek

Opracowanie receptur mieszanek paszowych uzupełniających dla psów, przeprowadzenie badań oraz konsultacje

2021

Badania zamawiane (BZ)

dr inż. Olga Lasek

Opracowanie receptur mieszanek paszowych uzupełniających dla psów, przeprowadzenie badań oraz konsultacje

2021

Badania zamawiane (BZ)

dr inż. Olga Lasek

Opracowanie receptur mieszanek paszowych uzupełniających dla psów, przeprowadzenie badań oraz konsultacje

2021

Badania zamawiane (BZ)

prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski

Wykonanie pracy naukowo badawczej pt. "Wpływ dodatku mieszaniny estrów etylowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oleju lnianego na efekty odchowu cieląt

2021

Badania zamawiane (BZ)

dr hab. Paweł Górka, prof. URK

Wykonanie doświadczenia na przetokowanych krowach

2021

Badania zamawiane (BZ)

prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski

Wpływ stosowania bolusów wapniowych na występowanie subklinicznej i klinicznej hipokalcemii u krów mlecznych

2021

Badania zamawiane (BZ)

prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski

Wpływ stosowania bolusów wapniowych na występowanie subklinicznej i klinicznej ketozy u krów mlecznych

2021

Badania zamawiane (BZ)

mgr inż. Marcin Przybyło

Wpływ czasu, temperatury oraz ilości wody oraz oleju na stopień pęcznienia granulowanych wysłodków buraczanych Tofi horses

2021

Badania zamawiane (BZ)

dr inż. Joanna Pokorska

Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu stanów zapalnych wymienia krów mlecznych.

2021

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

dr hab. Monika Stefaniuk Szmukier

PolPiGen_muscle

2021

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

dr inż. Krzysztof Andres

Kaczka piżmowa opatkowicka - dietetyczna alternatywa i możliwość zwiększenia siły ekonomicznej tradycyjnych gospodarstw rolnych

2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr hab. Barbara Tombarkiewicz, prof. URK

Opracowanie rozwiązań funkcjonalnych poprawiających lęg kaczek

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr hab. Paweł Górka, prof. URK

Opracowanie znacząco udoskonalonego wyrobu w postaci optymalnej pod względem efektywności zastosowania oraz opłacalności produkcji kompozycji dodatków paszowych stosowanych w preparatach mlekozastępczych dla zwierząt

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski

Ocena nowych inokulantów do kiszonek firmy Danstar oraz ich wpływu na parametry fermentacji w kiszonkach z traw i lucerny

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr inż. Olga Lasek

Opracowanie receptur mieszanek paszowych uzupełniających dla psów, przeprowadzenie badań oraz konsultacje

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski

Evaluation of the efficiency of probiotic in calves feeding

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr hab. Paweł Górka, prof. URK

Opracowanie i wykonanie  doświadczenia  badającego efekty  dodatku pro biotycznego  do  paszy na efekty odchowu  cieląt

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr hab. Marcin Lis, prof. URK

Opracowanie wyników z działania preparatu Dergall

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr inż. Olga Lasek

Opracowanie receptur mieszanek paszowych uzupełniających dla psów, przeprowadzenie badań oraz konsultacje

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr hab. Marcin Lis, prof. URK

Opracowanie merytoryczne z doświadczenia na modelu in ovo zarodka kurzego

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr hab. Barbara Tombarkiewicz, prof. URK

Opracowanie rozwiązań funkcjonalnych poprawiających lęg kaczek

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr inż. Olga Lasek

Praca badawcza polegająca na wytypowaniu grupy referencyjnej (koni, kotów) do badań, przeprowadzeniu badań w warunkach kontrolowanych

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr inż. Olga Lasek

Praca badawcza polegająca na wytypowaniu grupy referencyjnej (koni, kotów) do badań, przeprowadzeniu badań w warunkach kontrolowanych

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr inż. Olga Lasek

Praca badawcza polegająca na wytypowaniu grupy referencyjnej (koni, kotów) do badań, przeprowadzeniu badań w warunkach kontrolowanych

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr inż. Tomasz Schwarz, prof.. URK

Efektywność produkcyjna zastąpienia tlenku cynku prozdrowotnym preparatem zawierającym taniny w okołoodsadzeniowym żywieniu prosiąt i warchlaków

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr inż. Tomasz Schwarz, prof.. URK

Efektywność produkcyjna zastąpienia tlenku cynku prozdrowotnym preparatem zawierającym taniny w okołoodsadzeniowym żywieniu prosiąt i warchlaków

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr hab. Barbara Tombarkiewicz, prof. URK

Opracowanie rozwiązań funkcjonalnych poprawiających lęg kaczek

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr hab. Barbara Tombarkiewicz, prof. URK

Opracowanie rozwiązań funkcjonalnych poprawiających lęg kaczek

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr hab. Barbara Tombarkiewicz, prof. URK

Opracowanie rozwiązań funkcjonalnych poprawiających lęg kaczek

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski

Evaluation of the efficiency of probiotic in calves feeding

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr hab. Marcin Lis, prof. URK

Sporządzenie opinii o innowacyjności dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Nowoczesna, wydajna i bezpieczna produkcja piskląt – innowacja procesowa, produktowa i marketingowa”

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr inż. Olga Lasek

Praca badawcza polegająca na wytypowaniu grupy referencyjnej (koni, kotów) do badań, przeprowadzeniu badań w warunkach kontrolowanych

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr inż. Olga Lasek

Praca badawcza polegająca na wytypowaniu grupy referencyjnej (koni, kotów) do badań, przeprowadzeniu badań w warunkach kontrolowanych

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr inż. Olga Lasek

Praca badawcza polegająca na wytypowaniu grupy referencyjnej (koni, kotów) do badań, przeprowadzeniu badań w warunkach kontrolowanych

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr inż. Olga Lasek

Praca badawcza polegająca na wytypowaniu grupy referencyjnej (koni, kotów) do badań, przeprowadzeniu badań w warunkach kontrolowanych

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr inż. Olga Lasek

Praca badawcza polegająca na wytypowaniu grupy referencyjnej (koni, kotów) do badań, przeprowadzeniu badań w warunkach kontrolowanych

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr hab. Marcin Lis, prof. URK

Opracowanie merytoryczne z doświadczenia na modelu in ovo zarodka kurzego

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr inż. Krzysztof Andres

Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie 450 sztuk gęsi zatorskich

2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dr inż. Edyta Bauer

PocketLAB - Innowacyjna metoda do wczesnego wykrywania subliklinicznych stanów chorobowych u bydła mlecznego

2020

budżet - NCBR

prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego prototypu mobilnego laboratorium andrologicznego w celu utworzenia banku nasienia ogierów rasy huculskiej i małopolskiej

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr inż. Tomasz Czech, prof. URK

Wykorzystanie wody elektrolizowanej w produkcji roślinnej i zwierzęcej jako środka innowacyjnego, bezpiecznego ograniczającego stosowanie szkodliwych związków chemicznych i antybiotyków w rolnictwie

2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

mgr inż. Barbara Kij

Analiza potencjału rozwojowego i zaburzeń chromosomowych w zarodkach kota domowego (Felis catus) uzyskiwanych po zapłodnieniu in vitro

2020

Budżet- NCN

dr hab. Paweł Górka, prof. URK

Opracowanie procesu badawczo - rozwojowego mającego na celu określenie wpływu dodatku nukleotydów do preparatu mlekozastępczego na efekty odchowu cieląt

2019

Badania zamawiane (BZ)

dr inż. Olga Lasek

Praca badawcza polegająca na wytypowaniu grupy referencyjnej (koni, kotów) do badań, przeprowadzeniu badań w warunkach kontrolowanych

2019

Badania zamawiane (BZ)

prof. dr hab. Piotr Micek

Ocena rozkładu w żwaczu i strawności jelitowej białka makuchu rzepakowego poddanego procesowi obróbki na linii technologicznej w Zakładzie Uszlachetniania Białka Roślinnego w Osieku

2019

Badania zamawiane (BZ)

prof. dr hab. Piotr Micek

Ocena rozkładu w żwaczu i strawności jelitowej białka makuchu rzepakowego poddanego procesowi obróbki na linii technologicznej w Zakładzie Uszlachetniania Białka Roślinnego w Osieku

2019

Badania zamawiane (BZ)

prof. dr hab. Piotr Micek

Ocena rozkładu w żwaczu i strawności jelitowej białka makuchu rzepakowego poddanego procesowi obróbki na linii technologicznej w Zakładzie Uszlachetniania Białka Roślinnego w Osieku

2019

Badania zamawiane (BZ)

dr inż. Olga Lasek

Stworzenie innowacyjnych receptur/przepisów na preparaty żywnościowe - smakołyki dla psów i kotów (7 receptur dla psów i 3 dla kotów)

2019

Badania zamawiane (BZ)

dr hab. Barbara Tombarkiewicz, prof. URK

Opracowanie rozwiązań funkcjonalnych poprawiających lęg kaczek

2019

Badania zamawiane (BZ)

dr hab. Barbara Tombarkiewicz, prof. URK

Opracowanie rozwiązań funkcjonalnych poprawiających lęg kaczek

2019

Badania zamawiane (BZ)

dr hab. Paweł Górka, prof. URK

Opracowanie znacząco udoskonalonego wyrobu w postaci optymalnej pod względem efektywności zastosowania oraz opłacalności produkcji kompozycji dodatków paszowych stosowanych w preparatach mlekozastępczych dla zwierząt

2019

Badania zamawiane (BZ)

dr hab. Paweł Górka, prof. URK

Opracowanie znacząco udoskonalonego wyrobu w postaci optymalnej pod względem efektywności zastosowania oraz opłacalności produkcji kompozycji dodatków paszowych stosowanych w preparatach mlekozastępczych dla zwierząt

2019

Badania zamawiane (BZ)

dr hab. Paweł Górka, prof. URK

Opracowanie procesu badawczo - rozwojowego mającego na celu określenie wpływu dodatku nukleotydów do preparatu mlekozastępczego na efekty odchowu cieląt

2019

Badania zamawiane (BZ)

dr inż. Olga Lasek

Stworzenie innowacyjnych receptur/przepisów na preparaty żywnościowe dla zwierząt (innowacyjna linia funkcjonalnych karm dla psów i kotów)

2019

Badania zamawiane (BZ)

prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski

Ocena nowych inokulantów do kiszonek firmy Danstar oraz ich wpływu na parametry fermentacji w kiszonkach z traw i lucerny

2019

Badania zamawiane (BZ)

dr inż. Olga Lasek

Opracowanie receptur mieszanek paszowych uzupełniających dla psów, przeprowadzenie badań oraz konsultacje

2019

Badania zamawiane (BZ)

dr inż. Olga Lasek

Praca badawcza polegająca na wytypowaniu grupy referencyjnej (koni, kotów) do badań, przeprowadzeniu badań w warunkach kontrolowanych

2019

Badania zamawiane (BZ)

dr inż. Krzysztof Andres

Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie 450 sztuk gęsi zatorskich

2019

Badania zamawiane (BZ)

dr inż. Łukasz Migdał

Local rabbits breeds - cultural heritage within functional food idea

2019

Badania zamawiane (BZ)

dr inż. Jerzy Kowal

Różnorodność nicieni z rodziny Ostertagiinae pasożytujących u kozicy tatrzańskiej. Rozpoznanie zmienności w obrębie rodzajów Teladorsagia i Marshallagia na poziomie morfologicznym i genetycznym

2019

budżet - NCN

prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski

Oznaczenie składu chemicznego i wartości pokarmowej kiszonek z całych roślin kukurydzy sporządzonych z zielonki z 17 odmian (4201

2018

Badania zamawiane (BZ)

dr hab. Marcin Lis, prof. URK

Innowacyjne rozwiązania w procesie i technologii sztucznej inkubacji jaj pozwalające uwzględnić wymagania zarodków rozwijających się w jajach o różnej masie sposobem poprawy jakości i dobrostanu piskląt brojlerów kurzych

2018

Badania zamawiane (BZ)

dr hab. Andrzej Węglarz

Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi. Badania w zakresie optymalizacji warunków odchowu piskląt w rolnictwie ekologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań nowatorskich w tym chowie

2018

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dr inż. Krzysztof Andres

Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie 450 sztuk gęsi zatorskich

2018

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dr inż. Łukasz Migdał

Zwiększenie efektywności technologii produkcji brojlera króliczego przez opracowanie nowej ścieżki selekcji

2018

budżet - NCBR

dr inż. Edyta Bauer

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wczesnego diagnozowania krów i obór zagrożonych katozą.

2018

budżet - NCN

prof. dr hab. Włodzimierz Popek

Wykonanie opracowania oceny stanu ichtiologicznego i troficznego zbiorników retencyjnych Podkamyk pracujących jako zbiorniki wody surowej dla Krakowa

2017

Badania zamawiane (BZ)

dr inż. Stanisław Łapiński

Wpływ hodowli zwierząt futerkowych na gospodarkę lokalną w Polsce

2017

Badania zamawiane (BZ)

prof. dr hab. Piotr Micek

Badania nad efektami stosowania innowacyjnego dodatku paszowego w żywieniu krów mlecznych, kurcząt brojlerów i trzody chlewnej

2017

Badania zamawiane (BZ)

dr inż. Krzysztof Andres

Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie 450 sztuk gęsi zatorskich

2017

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dr inż. Agnieszka Grzegorzewska

Analiza wpływu fluorku sodu na rozwój układu rozrodczego i poziom stresu oksydacyjnego w gonadach zarodków kury domowej (Gallus domesticus)

2017

budżet - NCN

dr inż. Katarzyna Kirsz, prof.. URK

Rola oreksyny A w regulacji procesu biosyntezy i wydzielania melatoniny u owiec

2017

budżet - NCN

dr inż. Ewa Ocłoń

Opracowanie metody produkcji selektywnegoantagonisty ludzkiej prolaktyny oraz analiza jego aktywności biologicznej

2017

budżet - NCN

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK