Dziekan
prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt