Lipiec 2019
Udostępnij:

Akademiki I rok - 2019.07


Informacja dla studentów przyjętych na I rok studiów, starających się o przyznanie miejsca w domu studenckim.

Wypełniony wniosek należy składać w dziekanacie WHiBZ pokój 108 do dnia 30.08.2019 r.

Lista osób, które otrzymały miejsce w domach studenckich zostanie ogłoszona na stronie internetowej UR około 13.09.2019 r.

Dodatkowe informacje, które można umieścić we wniosku tj. choroby przewlekłe, niepełnosprawność bądź sieroctwo muszą być udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem!!!

Szczegółowe wytyczne tj.

  • zasady przydziału miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2019/20
  • lokalizacja domów studenckich i odpłatności
  • regulamin Domów Studenckich
  • wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim

znajdują się na stronie UR w zakładce student/pomoc materialna/domy studenckie lub pod linkiem https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/index/site/3307

W celu uproszczenia procedury składania dokumentów na rok akademicki 2019/2020 nie jest wymagane udokumentowanie dochodów na członka rodziny. Student w formie oświadczenia podaje kwotę dochodu netto (ostatnia linijka 2 strony wniosku).

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR