Sierpień 2020
Udostępnij:

ERASMUS+ Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021


Rekrutacja jest na cały przyszły rok akademicki na wyjazdy na studia oraz praktyki studenckie. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Zeskanowany komplet dokumentów proszę przesłać na adres e-mail: joanna.pokorska[a]urk.edu.pl.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek na wyjazd w ramach programu Erasmus + (do pobrania ze strony UR w zakładce Erasmus+)
  2. List motywacyjny
  3. Zaświadczenie/certyfikat o znajomości j. obcego (wystarczy ze studium językowego UR)
  4. Lista przedmiotów które będą realizowane w uczelni partnerskiej i przedmioty do zrealizowania na UR, w semestrze w którym kandydat planuje wyjechać.

W przypadku praktyk zgoda jednostki zagranicznej na odbycie praktyk.

Termin składania/wysyłania dokumentów do 11.09.20. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail joanna.pokorska[a]urk.edu.pl.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR