Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Terminy wpisów zaliczeń i egzaminów w sesji zimowej roku akad. 2019/2020.
(nie dotyczy IV roku studiów stacjonarnych)

Zaliczenia:

 • I termin – do 26.01.2020 r.
 • II termin – do 9.02.2020 r.
 • III termin – do 16.02.2020 r.

Egzaminy:

 • I termin – od 27.01 do 09.02.2020 r.
 • II termin – do 16.02.2020 r.
 • III termin – do 23.02.2020 r.

Terminy te zostały podyktowane koniecznością dokonania wpisów przez studentów na semestr letni do dnia 2 marca 2020 r.

Ponieważ z różnych względów I, II (poprawkowy), III (poprawkowy) termin może być przez studenta uzyskany poza wymienionymi datami (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) koordynator ma możliwość wpisu do USOS-a w/w terminów do 09.03.2020 r.

Studenci III roku specjalności Hodowla i użytkowanie koni w okresie od 24.02.2020r. do 22.03.2020 r. odbywają praktykę zawodową. Zajęcia w semestrze letnim w roku akad. 2019/20 dla tej specjalności rozpoczynają się z dniem 23.03.2020 r., zaś semestr zakończy się w terminie określonym według organizacji roku akademickiego tj. dnia 14.06.2020 r. W związku z tym ulegnie wydłużeniu czas trwania poszczególnych jednostek zajęciowych.


Terminy zaliczeń i egzaminów dla studentów IV roku I stopnia, kierunków: zootechnika oraz bioinżynieria zwierząt

Zaliczenia:

 • I termin – do 07.01.2020 r.
 • II termin – 08.01-19.01.2020 r.
 • III termin – 20.01-26.01.2020 r.

Egzaminy:

 • I termin – 07.01-21.01.2020 r.
 • II termin – 22.01-28.01.2020 r.
 • III termin – 29.01-05.02.2020 r.

Ponieważ z różnych względów I, II (poprawkowy), III (poprawkowy) termin może być przez studenta uzyskany poza wymienionymi datami (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) koordynator ma możliwość wpisu do USOS-a w/w terminów zaliczeń do dnia 16.02.2020 r.

Prace dyplomowe dla w/w studentów należy składać w terminie do 24.01.2020 r. W razie niemożności dotrzymania wyżej wymienionego terminu, należy powiadomić Dziekanat o przypuszczalnym terminie złożenia pracy, z tym, że zbyt późne dopełnienie tej formalności może uniemożliwić studentowi podjęcie studiów II stopnia w roku akademickim 2019/20. Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia w roku akademickim 2019/20 jest złożenie egzaminu dyplomowego na I stopniu studiów najpóźniej do 18.02.2020 r.

Ponadto informujemy, że termin rozpoczęcia zajęć w I semestrze studiów stacjonarnych II stopnia zaplanowano na dzień 2.03.2020 r. (tj. tydzień po rozpoczęciu zajęć w semestrze letnim 2019/2020, określonym według organizacji roku akademickiego). Zakończenie zajęć planowane jest w dniu 14.06.2020 r.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR