Harmonogram sesji egzaminacyjnej

 

Terminy wpisów zaliczeń i egzaminów w sesji zimowej roku akad. 2021/2022.
(nie dotyczy IV roku studiów stacjonarnych)  

 

Zaliczenia

Egzaminy

  I termin

do 30.01.2022

od 31.01. do 7.02.2022

  II termin

do 7.02.2022

do 20.02.2022

  III termin

do 27.02.2022

do 27.02.2022

 

Terminy te zostały podyktowane koniecznością dokonania wpisów na semestr letni do dnia 1 marca 2022 r.

 

Uwaga: 

Studenci III roku specjalności Hodowla i użytkowanie koni w okresie od 21.02 do 20.03.2022 odbywają praktykę zawodową. Zajęcia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 dla tej specjalności rozpoczynają się z dniem 21.03.2022 r., zaś semestr zakończy się w terminie określonym według organizacji roku akademickiego, tj. dnia 19.06.2022 r. W związku z tym ulegnie wydłużeniu czas trwania poszczególnych jednostek zajęciowych.

 


  

Terminy zaliczeń i egzaminów dla studentów IV roku I stopnia,
kierunki: zootechnika oraz bioinżynieria zwierząt  

 

Zaliczenia

Egzaminy

  I termin

do 7.01.2022

8.01 - 21.01.2022

  II termin

8.01 - 17.01.2022

22.01 - 27.01.2022

  III termin

18.01 - 28.01.2022

28.01 - 3.02.2022

  Złożenie pracy dyplomowej

27.01.2022

 

Zbyt późne złożenie pracy dyplomowej może uniemożliwić studentowi podjęcie studiów II stopnia w roku akademickim 2021/2022.

Termin rozpoczęcia zajęć w I semestrze studiów stacjonarnych II stopnia zaplanowano na dzień 07.03.2022 r. (tj. tydzień po rozpoczęciu zajęć w semestrze letnim 2021/2022, określonym według organizacji roku akademickiego).

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK