Konferencje - archiwum

Plan konferencji i sympozjów organizowanych przez WHiBZ w 2011 roku

Innowacyjne badania z zakresu użytkowania trzody chlewnej

Prof. dr hab. inż. Czesław Klocek
rzklocek[a]cyf-kr.edu.pl
(12) 662 40 28

Dr inż. Jacek Nowicki
j.nowicki[a]ur.krakow.pl
(12) 662 40 70

06-08.04.2011 r.
Krynica

Materiały konferencyjne


XX Sympozjum
Molecular and Physiological Aspects of Regulatory of Organism

Prof. dr hab. Krystyna Koziec
rzkoziec[a]cyf-kr.edu.pl
(12) 662 41 07

09-10.06.2011 r.
Kraków


Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt

Prof. dr hab. inż. Czesław Klocek
rzklocek[a]cyf-kr.edu.pl
(12) 662 40 28

Dr inż. Joanna Pokorska
j.pokorska[a]ur.krakow.pl
(12) 662 40 90


Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki Zwierząt

Dr hab. Ewa Ptak
rzptak[a]cyf-kr.edu.pl
(12) 662 41 21


II Polish Congress of Biochemistry and Cell Biology

05-09.09.2011 r.
Kraków

Prof. dr hab. Krystyna Koziec
rzkoziec[a]cyf-kr.edu.pl
(12) 662 41 07

Dr hab. Anna Hrabia
rzhrabia[a]cyf-kr.edu.pl
(12) 662 41 07


XXV Seminarium
Mechanizmy Służące Utrzymaniu Życia i Regulacji Fizjologicznych

Prof. dr hab. Krystyna Koziec
rzkoziec[a]cyf-kr.edu.pl
(12) 662 41 07

17.09.2011 r.
Kraków


Spotkanie Katedr Jednoimiennych

Prof. dr hab. Krystyna Koziec
rzkoziec[a]cyf-kr.edu.pl
(12) 662 41 07

07.10.2011 r.
Kraków


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK