Opłaty
 

Do roku akademickiego 2020/2021 (Zarządzenie Rektora 121/2020)

Od roku akademickiego 2021/2022 (Zarządzenie Rektora 79/2021)

Opłata za powtarzanie zajęć z tytułu niezadowalających wyników w nauce

60 zł / 1 ECTS

70 zł / 1 ECTS

Opłata za powtarzanie zajęć z zakresu wychowania fizycznego za semestr

180 zł

180 zł

Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym uzupełnienie efektów kształcenia

40 zł / 1 ECTS

50 zł / 1 ECTS

Powtarzanie semestru

suma opłat za powtarzane przedmioty

suma opłat za powtarzane przedmioty

Opłaty za kształcenie cudzoziemców oraz studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia

https://rekrutacja.urk.edu.pl/index/site/3298

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat

https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_39_z1_2019.pdf

https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_39_z2_2019.pdf

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK