Pełnomocnik Kwestora ds. finansowych Wydziału i Dyscyplin Naukowych WHiBZ

mgr Karolina Skowronek


adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
pokój nr: -007
telefon: 12 662 41 10
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK