Rezerwacja sal

Rezerwacji sal można dokonać w dziekanacie.

Wszelkie zmiany w ustalonym rozkładzie zajęć dla poszczególnych sal dydaktycznych zarówno pracownicy, jak i studenci muszą konsultować z wyżej wymienioną osobą.

Tylko wówczas zmiany zostaną uwzględnione i będą obowiązujące.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK