Wykłady Akademickie i Warsztaty laboratoryjne

Oferta wykładów akademickich i warsztatów laboratoryjnych przygotowanych przez pracowników Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt głównie dla młodzieży szkół średnich zainteresowanej problematyką użytkowania zwierząt i podjęciem studiów z tego zakresu.


 • Wykłady akademickie
  • Choroby odzwierzęce – problem ciągle aktualny - prof. dr hab. Olga Szeleszczuk
  • Mowa zwierząt – sposoby porozumiewania się - prof. dr hab. Czesław Klocek, dr Jacek Nowicki
  • Nowe kierunki w klonowaniu ssaków - prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
  • Czy przez żywienie krów możemy zmieniać skład chemiczny mleka - prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski
  • Czy kura może być kogutem? - prof. dr hab. Andrzej Sechman
  • Wpływ ksenobiotyków na czynność układu rozrodczego ludzi i zwierząt - prof. dr hab. Andrzej Sechman
  • Oddziaływanie dioksyn i polichlorowanych bifenyli na funkcję endokrynną tarczycy - prof. dr hab. Andrzej Sechman
  • Hormony tarczycy – regulatory metabolizmu komórkowego - prof. dr hab. Andrzej Sechman
  • Prebiotyki i probiotyki - prof. dr hab. Krystyna Koziec
  • Efekty działania stresu - prof. dr hab. Krystyna Koziec
  • By zwierzętom żyło się lepiej - dr hab. Ryszard Tuz
  • Przyszłość ptaków drapieżnych w Polsce - dr hab. Zbigniew Bonczar, prof. UR
  • Melatonina – wyznacznik rytmów biologicznych u zwierząt - dr hab. Edyta Molik
  • W każdym kątku po jagniątku - dr hab. inż. Urszula Kaczor
  • Bogate życie wewnętrzne pasożytów - dr hab. Sławomir Kornaś
  • Wykorzystanie komputerów w oborze - dr hab. Jarosław Kański
  • Bóbr - inżynier środowiska - dr inż. Stanisław Łapiński
  • Obce gatunki zwierząt futerkowych w ekosystemach Polski - dr inż. Stanisław Łapiński
  • Zapomniane, tajemnicze, nieznane. Ochrona zasobów genetycznych na przykładzie drobiu - dr Krzysztof Andres
  • In ovo - zarodki ptasie w służbie nauki - dr inż. Marcin Lis
  • Od jaj do pisklęcia- rozwój zarodkowy ptaków - dr inż. Marcin Lis
  • O ewolucji, inaczej - dr inż. Marcin Lis
  • Instynkt czy doświadczenie - dr inż. Marcin Lis
  • Międzygatunkowe przeszczepy organów nadzieje i zagrożenia - dr inż. Tomasz Schwarz
  • Co można wyczytać z DNA- genetyczne uwarunkowania cech użytkowych zwierząt - dr Małgorzata Szczęsna
  • Zwierzęta transgeniczne – po co, dlaczego i jak? - dr Małgorzata Szczęsna
  • Techniki stosowane w zapłodnieniu pozaustrojowym - dr inż. Katarzyna Kirsz
  • Czy mleko matki można zastąpić - dr inż. Paweł Górka
  • Chomik europejski - tajemniczy mieszkaniec polskich pól - dr inż. Magdalena Hędrzak
  • Żubry na terenie Polski południowej - przykład udanej restytucji gatunku - dr inż. Magdalena Hędrzak
  • Kto naprawdę jest szkodnikiem? Interakcje zwierzę – człowiek - dr inż. Magdalena Hędrzak
  • Różnorodność form użytkowania koni - dr hab. inż. Jarosław Łuszczyński
  • Czynniki warunkujące wzrost i dojrzewanie koni - dr hab. inż. Jarosław Łuszczyński
  • Metody określania wieku na podstawie wyglądu uzębienia koni - dr hab. inż. Jarosław Łuszczyński
  • Dlaczego koń śpi na stojąco? - dr inż. Magdalena Pieszka
  • Dlaczego kochamy nasze psy? - dr inż. Magdalena Pieszka
  • Sport jeździecki w Polsce i Europie - dr inż. Bogusława Długosz
  • Sukcesy polskich koni arabskich - dr inż. Magdalena Pieszka
  • Użytkowanie koni i psów w terapii różnych schorzeń u ludzi - dr inż. Zenon Podstawski
  • Klonowanie ssaków - dr Joanna Kochan
  • Zwierzęta na wsi czyli jakie produkty otrzymujemy od zwierząt - dla klas I-III szkoły podstawowej - dr inż. Joanna Kania Gierdziewicz
  • Zwierzęta domowe sześciu kontynentów - dla szkół podstawowych - dr inż. Joanna Kania Gierdziewicz
  • Zwierzęta morskie - dla szkół podstawowych - dr inż. Joanna Kania Gierdziewicz
  • Genetyka kolorów, czyli barwy w genach - dla szkół podstawowych - dr inż. Joanna Kania Gierdziewicz
  • Ryby Morza Bałtyckiego - dr Ewa Drąg-Kozak
  • Ryby świecące w głębinach morskich - dr hab. Ewa Łuszczek-Trojnar
  • Ryby w nowoczesnych badaniach biomedycznych - dr hab. Magdalena Socha
  • Ksenoetrogeny w środowisku wodnym – wpływ na organizmy żywe - dr hab. Magdalena Socha
  • Bioróżnorodność ryb - dr inż. Michał Nowak
  • Ryby i rybactwo wiślane – dawniej i dziś - dr inż. Michał Nowak
  • Inwazyjne gatunki ryb - dr inż. Paweł Szczerbik
  • Ryby rzek Polski Południowej - dr inż. Paweł Szczerbik
  • GMO - fakty i mity - dr inż. Sylwia Pałka
  • Czy IQ jest dziedziczne? - dr inż. Sylwia Pałka
  • Głupi jak gęś, mądry jak sowa- czy możemy mówić o inteligencji ptaków - dr inż. Małgorzata Gomułka
  • Sztuczne sieci neuronowe - jako nowe narzędzie w naukach przyrodniczych - mgr inż. Edyta Bauer
  • Tajemniczy świat ptaków - dr inż. Mateusz Okrutniak

 • Warsztaty – zajęcia praktyczne w laboratoriach i stacjach doświadczalnych WHiBZ
  • Anatomia porównawcza kręgowców
  • Co mówią nam chromosomy
  • Molekularne metody badania genomu – izolacja DNA
  • Hodowla in vitro komórek i tkanek
  • Biotechniczne metody modulacji procesów rozrodu u zwierząt dnia krótkiego
  • Oznaczanie wieku ryb na podstawie łusek
  • Warsztaty z identyfikacji systematycznej ryb
  • Wyplatanie sieci rybackich
  • Wycieczka groblami karpiowych stawów hodowlanych
  • Chomik europejski - tajemniczy mieszkaniec polskich pól
  • Żubry na terenie Polski południowej - przykład udanej restytucji gatunku
  • Czy darowanemu koniowi powinno zaglądać się w zęby? Praktyczna nauka rozpoznawania wieku koni na podstawie wyglądu uzębienia - dr hab. inż. Jarosław Łuszczyński
  • Dlaczego koń śpi na stojąco? - dr inż. Magdalena Pieszka (warsztaty muszą odbywać się w CBiE w Rząsce – wymagany jest koń)
  • Bioinformatyka w naukach o zwierzętach
  • Ptaki w mieście - warsztaty terenowe - dr inż. Mateusz Okrutniak
  • Dlaczego należy sprzątać po swoim psie, czyli o pasożytach dla najmłodszych - warsztaty dla klas I-III szkoły podstawowej - dr inż. Marta Basiaga, dr inż. Jerzy Kowal oraz mgr Anna Wyrobisz
  • Pasożyty i diagnozowanie inwazji pasożytniczych - dr inż. Marta Basiaga, dr inż. Jerzy Kowal oraz mgr Anna Wyrobisz
  • Od pierwotniaka do cielaka, czyli zoologiczne ciekawostki - dr inż. Marta Basiaga, dr inż. Jerzy Kowal oraz mgr Anna Wyrobisz
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR