Aktualności

  


Dodano: 2022-06-24

•    Przypominamy aby w 2022 roku o każdym nowo rozpoczynającym się doświadczeniu z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych z miesięcznym wyprzedzeniem powiadamiać ZdsDZ (np. J. Łuszczyński, tel. 12 662 40 80, 608 712 663). Uwaga ta dotyczy także doświadczeń przeprowadzanych poza WHiBZ w ośrodkach, które nie mają statusu użytkownika i swojego ZdsDZ (np. stadniny koni, obory, chlewnie, owczarnie itp.) Dzięki temu będzie możliwe ustalenie odpowiedniego terminu wizyty związanej z kontrolą dobrostanu zwierząt utrzymywanych do celów doświadczalnych.

•    W związku z koniecznością prowadzenia rejestrów zwierząt wykorzystywanych w procedurach i do celów edukacyjnych oraz innej dokumentacji związanej z prowadzeniem doświadczeń na zwierzętach niezbędnej do przygotowania sprawozdań przekazywanych corocznie do Krajowej Komisji Etycznej przypominamy że także w tym roku (2022) rejestr zwierząt doświadczalnych, osobno dla każdego doświadczenia powinna prowadzić osoba odpowiedzialna za doświadczenie, kartę obserwacji zwierząt w doświadczeniu - osoba bezpośrednio sprawująca nadzór nad zwierzętami, a rejestr zwierząt edukacyjnych osoba odpowiedzialna w ośrodku za te zwierzęta.

•    W związku nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt ma obowiązek opiniować wnioski o wyrażenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia przed ich złożeniem do Lokalnej Komisji Etycznej ds Doświadczeń
na Zwierzętach. Osobą upoważnioną ze strony ZdsDZ do podpisywania wniosku do LKE jest Pan dr hab. inż. Piotr Niedbała. Jednak upoważnienie konkretnego członka zespołu do podpisania wniosku nie wyłącza obowiązku konsultowania treści wniosku z członkami zespołu! W związku z tym bardzo proszę aby wcześniej wnioski w wersji elektronicznej przesyłać do Przewodniczącego Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt (Jarosław Łuszczyński, e-mail: jaroslaw.luszczynski@urk.edu.pl), który roześle je do pozostałych członków zespołu w celu ich akceptacji.

•    od dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe wzory formularzy wniosków do lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach. Link do formularzy: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia

•    w dniu 17 grudnia 2021 została opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Uwaga: Nowelizacja wprowadza m.in. obowiązek ewidencjonowania zwierząt padłych lub uśmierconych również jeśli padły one lub zostały uśmiercone poza ośrodkiem użytkownika. Pliki zawierające nowelizację lub jej najważniejsze zmiany w zakładce „Akty prawne”

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK